Arctic Paper Grycksbo

Milieu

Wij leven en werken in een mooi deel van Zweden. De machtige bossen, glinsterende meren en rijke fauna van onze provincie herinneren ons voortdurend aan onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu. Wij passen een duurzame milieupolitiek toe in alle aspecten van onze activiteiten, van de selectie van herbruikbare grondstoffen en milieuvriendelijke productieprocessen, tot het gebruik van duurzame energie en transportsystemen.

The Natural Step
Een reactieve naleving van regelgeving is niet genoeg. Wij willen op proactieve wijze de milieuvriendelijkste papierfabriek van Europa worden. Om het bewustzijn ten aanzien van ecologische vraagstukken te vergroten, kunnen al onze werknemers The Natural Step-training volgen.

The Natural Step is een internationale organisatie die oplossingen, modellen, tools en kennisoverdracht aanbiedt om duurzaamheid wereldwijd te stimuleren. De mensen achter G-Print waren de eersten in de sector die The Natural Step zetten.

Ga voor meer informatie naar de website van The Natural Step

De 39 stappen

Wij zijn vastbesloten om van Arctic en G-Print de milieuvriendelijkste alternatieven voor gestreken papier in Europa te maken. Eén belangrijke stap daarbij is de uitstoot van fossiele CO2 vanuit het productieproces volledig te beëindigen. Maar ons milieuprogramma omvat nog veel meer. We zijn op weg, stap voor stap...

Milieubeleid
Ons algehele beleid omvat kwaliteit, milieu, energie, werkomgeving en de traceerbaarheid van houtvezel.

Dit is ons milieubeleid
Wij zijn zuinig met middelen en minimaliseren ons verbruik van energie en water. Milieuoverwegingen staan altijd aan de basis van inkoop, energieverbruik en transport. Bij aanpassingen van de fabriek streven we naar de energiezuinigste oplossingen. Wij werken proactief aan het voorkomen van milieugevaren en -schade en we zijn goed voorbereid op eventuele milieuongevallen. Wij verstrekken open en transparante informatie over onze milieu-inspanningen. We moeten voldoen aan de eisen die door onze gecertificeerde systemen betreffende milieu en energiebeheer, EMAS-registratie en Chain-of-Custody volgens zowel FSCTM als PEFC worden gesteld.

Als schakel in onze inspanningen om onze activiteiten op duurzame wijze te runnen, bieden we onze klanten gecertificeerde producten. Dankzij onze Chain-of-Custody-certificaten kunnen we garanderen dat onze grondstoffen afkomstig zijn van duurzaam beheerde bronnen die gecertificeerd zijn conform FSC of PEFC.