Arctic Paper Grycksbo

Miljø

Vi lever og arbeider i en vakker del av Sverige. De mektige skogene, glitrende innsjøene og det rike dyrelivet i området er konstante påminnelser om vårt miljøansvar. Vi fokuserer på bærekraft i alle aspekter ved vår virksomhet, fra valg av fornybare råvarer og miljøtilpassede produksjonsprosesser til ansvarlig energiutnyttelse og transportsystemer.

The natural step
Det er ikke nok å følge forskriftene helt uten initiativ. Vi arbeider aktivt for å bli Europas mest miljøvennlige papirfabrikk. For å øke bevisstheten rundt de økologiske problemene vi har gjennomført The Natural Step-opplæring for alle ansatte.
The Natural Step er en internasjonal organisasjon som gir løsninger, modeller, verktøy og kunnskapsoverføring til å akselerere global bærekraft. Menneskene bak G-Print og Arctic var de første i bransjen til å ta det naturlige steget.

For mer informasjon, besøk hjemmesiden til The Natural Step (www.naturalstep.org)

De 39 stegene
Vi er fast bestemt på å gjøre Arctic og G-print til det mest miljøvennlige valget blant bestrøket papir i Europa. Et viktig skritt på veien er en total stans av utslipp av fossilt CO2 fra produksjonsprosessen. Men vårt miljøprogram omfatter så mye mer. Vi er på vei, steg for steg ... 

Miljøpolitikk
Vår samlede politikk omfatter kvalitet, miljø, energi, arbeidsmiljø og sporbarhet av trefiber.
Vi skal spare på ressursene og redusere vårt forbruk av energi og vann. Miljøhensyn er alltid et grunnlag for innkjøp, energibruk og transport. Når vi fornyer anlegget, etterstreber vi å finne de optimale energieffektive løsningene. Vi arbeider proaktivt for å forhindre miljøfarer og -skader og er godt forberedt på eventuelle miljømessige ulykker. Vi gir åpen og transparent informasjon om vårt miljøarbeid. Vi skal oppfylle de krav som stilles av våre sertifiserte systemer vedrørende miljø og miljøstyring, EMAS-registrering og sporbarhetssertifisering i henhold til FSCTM og PEFC.

Som et ledd i arbeidet med å lede vår virksomhet på en bærekraftig måte tilbyr vi våre kunder sertifiserte produkter. Takket være våre sporbarhetssertifiseringer kan vi garantere at våre råvarer kommer fra bærekraftig forvaltede kilder som er sertifisert i henhold til FSC eller PEFC