Arctic Paper S.A.

Podstawowe informacje

Arctic Paper S.A. zapewnia przyjemność czytania i wyjątkowe wrażenia dotykowe,  oferując papiery najwyższej klasy.

Jesteśmy wiodącym europejskim producentem wysokogatunkowego papieru graficznego, osiągającym roczne przychody rzędu 3 mld PLN i notowanym na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz sztokholmskim parkiecie NASDAQ.

Czytaj dalej...

Raporty

  • poniedziałek, 20 mar, 2017, 08:03

    Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za 2016 rok
    PDF

  • poniedziałek, 20 mar, 2017, 08:02

    Opinia i raport biegłego rewidenta do Raportu Skonsolidowanego 2016
    PDF

Aktualne notowanie