Arctic Paper S.A.

Podstawowe informacje

Arctic Paper S.A. zapewnia przyjemność czytania i wyjątkowe wrażenia dotykowe,  oferując papiery najwyższej klasy.

Jesteśmy wiodącym europejskim producentem wysokogatunkowego papieru graficznego, osiągającym roczne przychody rzędu 3 mld PLN i notowanym na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz sztokholmskim parkiecie NASDAQ.

Czytaj dalej...

Raporty

  • poniedziałek, 27 sie, 2018, 08:02

    Raport z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018roku
    PDF

  • poniedziałek, 27 sie, 2018, 08:01

    Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018roku
    PDF

Aktualne notowanie