ARCTIC PAPER S.A.

DANE FINANSOWE

PLN’000

2015* 2014* Zmiana (%)

Przychody

2 900 460

2 865 121

1,2

Wynik operacyjny

100 239

135 660

(26,1)


EBIDTA


212 697


252 319


(15,7)

Wynik netto


(26 570


78 175


(134,0)

 

* uwzględnione przesunięcie działalności AP Mochenwangen do działalności zaniechanej.