Tjänst Typ av tjänst Placeringsort Ansök senast
Driftoperatör Energi och miljö Ordinarie Grycksbo 20180211
Semesteravlösare Teknisk dokumentation Semesteravlösare Grycksbo 20180131
Semesteravlösare Transport Semesteravlösare Grycksbo 20180131
Semesteravlösare Service Semesteravlösare Grycksbo 20180131
Semesteravlösare Mek-tekniker Semesteravlösare Grycksbo 20180131
Semesteravlösare Automationstekniker Semesteravlösare Grycksbo 20180131
Semesteravlösare Administation Semesteravlösare Grycksbo 20180131
Semesteravlösare Laborant Semesteravlösare Grycksbo 20180131
Semesteravlösare Maskinist Ångcentralen Semesteravlösare Grycksbo 20180131
Semesteravlösare Operatör Drift Semesteravlösare Grycksbo 20180131