BefattningArbetsuppgifter

Kompetens och Kvalifikationer

Villkor

Ansökningsförfarande

Frågor besvaras av:
Rekryterande chef
Fackliga upplysningar lämnas av:
Fackliga upplysningar lämnas av:
Fackliga upplysningar lämnas av:
Rekryteringshandläggare:
Förnamn* Efternamn*  
 
Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN)*    
   
c/o-adress    
   
Adress*    
   
Postnummer* Ort*  
 
Land    
   
Telefon dagtid* Telefon bostad  
 
Mobiltelefon    
   
Email*    
     
     
Kön*    
   
Jag är anställd vid Arctic Paper    
Anställningsnummer
Jag har tidigare varit anställd vid Arctic Paper    
Senast anställd
Avdelning
 
 
Högsta utbildningsnivå*    
   
Utbildningsinriktning  
 
   
Examensår (ÅÅÅÅ)    
   
Namn på utbildning
Relevant arbetslivserfarenhet
   
Ange dina två för tjänsten mest relevanta anställningar
Din tjänst/titel Arbetsgivare from - tom (ÅÅMM)
-
-
     
Körkort
     
 Tillgång till bil
 Truckkort
     
Truckkortstyp
     
Tillgänglig för anställning fr.o.m. (ÅÅÅÅMMDD)
Tillgänglig för anställning t.o.m. (gäller semestervikarier) (ÅÅÅÅMMDD)
     
CV
Beskriv kortfattat dina viktigaste anställning och utbildningar.
(Om du inte kan bifoga filer, skriv in hela ditt CV här)
     
Personligt brev
Beskriv kortfattat dina personliga egenskaper och varför du söker den här tjänsten.
(Om du inte kan bifoga filer, skriv in hela ditt personliga brev här)
     
CV
     
Personligt brev
(filstorleken är begränsad till 4MB)
     
Accepterade filformat
.bmp .doc .docx .gif .htm .html .pdf .ppt .rtf .txt .wmf .xls jpg png
Lägg till fler filer  

     
Jag är införstådd med att Arctic Paper registrerar och behandlar personuppgifter om mig i rekryteringssyfte.
Mer information om hur dina personuppgifter behandlas finns på Arcticpaper.com/privacy