Arctic Paper Grycksbo

Miljö

Vi lever och verkar i en vacker del av Sverige. De väldiga skogarna, glittrande sjöarna och det rika djurlivet i Dalarna är ständiga påminnelser om det ansvar vi har för miljön. Vi har ett hållbarhetsfokus i alla delar av vår verksamhet, från valet av förnybara råvaror och miljövänliga tillverkningsprocesser till ansvarsfull energianvändning och transportsystem.

Det naturliga steget
Att uppfylla bestämmelser i efterhand är inte tillräckligt. Vi strävar aktivt efter att bli Europas mest miljövänliga pappersbruk. För att öka medvetenheten om ekologiska frågor erbjuder vi alla medarbetare utbildning i Det Naturliga Steget.

Det Naturliga Steget är en internationell organisation som tillhandahåller lösningar, modeller, verktyg och kunskapsöverföring för att snabba på utvecklingen mot global hållbarhet. Upphovsmännen bakom G-Print var de första i branschen att utbildas i och ta Det Naturliga Steget.

De 39 stegen
Vi är fast beslutna att göra Arctic och G-Print till Europas mest miljövänliga val av bestruket papper. Ett viktigt steg på vägen är att upphöra helt med fossilbränslerelaterade CO2-utsläpp från produktion. Men vårt miljöprogram omfattar så mycket mer. Vi är på väg, steg för steg.


Forest Stewardship CouncilTM (FSCTM)

All standard G-Print and Arctic products from Arctic Paper Grycksbo are FSC certified.

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC)

All standard G-Print and Arctic products from Arctic Paper Grycksbo are PEFC certified.

 EMAS & ISO 14001

Arctic Paper thinks long-term and works in a structured way with respect for the surrounding environment. Thanks to such efforts, Arctic Paper Grycksbo has been awarded ISO 14001 certification and EMAS registration.

 ISO 9001

To guarantee all aspects of the production process and a high level of quality, the Mill is also accredited with the ISO 9001 quality assurance standard.

Paper Profile

Arctic Paper gives active support to Paper Profile. This is a voluntary environmental product declaration scheme developed and provided by leading paper producers.

Miljöpolicy
Vår övergripande policy omfattar kvalitet, miljö, energi, arbetsmiljö samt spårbarhet av fiberråvara.

Detta är vår miljöpolicy
Vi hushåller med resurser och minskar vår förbrukning av energi och vatten. Miljöhänsyn ska alltid beaktas vid inköp, energianvändning och transporter. Vid förändringar i anläggningsutrustning ska vi hitta de mest energieffektiva lösningarna. Vi ska aktivt arbeta för att förebygga miljöföroreningar och ha beredskap för en eventuell miljöolycka. Vi ska öppet redovisa vårt miljöarbete. Vi ska uppfylla de krav som ställs på våra certifierade system inom miljö- och energiledning, EMAS-registrering samt spårbarhet enligt såväl FSCTM som PEFC.

Som ett led i våra ansträngningar att driva verksamheten på ett hållbart sätt erbjuder vi våra kunder certifierade produkter. Tack vare våra Chain-of-Custody-certifieringar kan vi garantera att våra råvaror kommer från hållbart förvaltade källor som är certifierade enligt FSC eller PEFC.