Intervju med Smart Textiles

Smart Textiles kommer förändra kärnan i textilindustrin

Smart Textiles strävar efter att utveckla ett tyg som har en positiv effekt på miljön och skapar möjligheter för en hållbarare textilindustri. Initiativet är baserat i Borås, i Sverige. En västkuststad som är känd för sin textilhistoria och dagens framgångssagor från Textilhögskolan i Borås. Lena-Marie Jensen deltar i ett revolutionerande projekt och berättar att de jobbar på att ta fram andra lösningar för framtidens textila produktion. En av deras innovationer är tyg gjort av papper.

– Papper är ett bra alternativ på grund av att det kommer ifrån de svenska skogarna. Projektet utreder ifall det är möjligt att återvinna papperstyg som vi återvinner vanligt papper, säger Lena-Marie Jensen, Koordinator Business Innovation, på Smart Textiles.

 Befolkningen i världen växer år för år, i sin tur även behovet av textilier. För att förhindra att naturen drabbas av konsekvenser från textilproduktionen, krävs det att man utvecklar ett kretslopp för textilier. Tyg framtaget i papper är ett steg I rätt riktning. Lena-Marie berättar att hon tror att papperstyg kommer vara ett alternativ på marknaden inom tre år.

Share with your friends