Intervju med Bodil Perneborn och My Kröjer Lindqvist

Arkitekterna som utmanar papper som byggmaterial

Många fantastiska konstverk har gjorts i papper, men går det att bygga mer avancerade saker med materialet? Det ville de två nyblivna arkitekterna Bodil Perneborn och My Kröjer Lindkvist ta reda på. I deras examensarbete på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg utforskade de papprets egenskaper och testade att bygga en bastu, helt i papper.

När Bodil och My hoppade på Arkitekturprogrammet på Chalmers visste de inte riktigt vad utbildningen skulle leda till. De har båda ett stort intresse för kreativitet och planering och kände att programmet var brett med många olika möjligheter. Arkitektur är mycket mer än att rita hus – det handlar om att arbeta i olika skalor, göra stadsplaner, skapa byggnadsdetaljer och planera minutiöst. Det var under utbildningens sista år som Bodil och My fann varandra och de upptäckte snart att de hade ett gemensamt intresse.

– Vi bestämde oss för att skriva examensarbetet tillsammans och visste direkt att vi ville jobba med materialitet och byggmaterial, men i vilken form och utsträckning stod inte klart. Efter många diskussioner och om och men bestämde vi oss till slut, vi ville undersöka papper som byggmaterial, säger Bodil.

Arkitekter använder papper varje dag i sitt arbete, framför allt till att skissa och göra ritningar på. Bodil och My ville testa att använda det i en större skala, inte bara som representation.

– Det kom att bli en väldigt utforskande process där vi började med att läsa på och lära oss om papprets olika egenskaper. Vi besökte pappersbruk, fabriker och olika människor som på ett eller annat sätt arbetar med papper, allt för att få en så grundläggande kunskap som möjligt och de förutsättningar som krävdes för att fortsätta med projektet, säger My.

 • Bodil Perneborn och My Kröjer Lindkvist i studion på Chalmers i Göteborg. Här byggde de prototyperna till pappersbastun. Foto: Lisa Brunzell

  Bodil Perneborn och My Kröjer Lindkvist i studion på Chalmers i Göteborg. Här byggde de prototyperna till pappersbastun. Foto: Lisa Brunzell

 • ”Vi insåg att vi ville bygga något med extrema förhållanden, för att verkligen kunna se och använda oss av papprets alla egenskaper”, säger Bodil Perneborn. Foto: Lisa Brunzell.

  ”Vi insåg att vi ville bygga något med extrema förhållanden, för att verkligen kunna se och använda oss av papprets alla egenskaper”, säger Bodil Perneborn. Foto: Lisa Brunzell.

 • Experiment med papper som värmekälla. Bodil och My buntade ihop papper med ett tjockt “bälte” och ställde över öppen eld. Bunten började aldrig brinna eftersom den var så kompakt. Foto: Lisa Brunzell

  Experiment med papper som värmekälla. Bodil och My buntade ihop papper med ett tjockt “bälte” och ställde över öppen eld. Bunten började aldrig brinna eftersom den var så kompakt. Foto: Lisa Brunzell

 • Är papper ett framtida byggmaterial? Både My och Bodil är försiktigt entusiastiska. De tror att fler och fler kommer att experimentera med papper tillsammans med olika byggmetoder. Foto: Lisa Brunzell

  Är papper ett framtida byggmaterial? Både My och Bodil är försiktigt entusiastiska. De tror att fler och fler kommer att experimentera med papper tillsammans med olika byggmetoder. Foto: Lisa Brunzell

 • Bodil och My skruvade, borrade och doppade stora buntar av papper i lim tills de fick den effekt de eftersökte. Foto: Lisa Brunzell

  Bodil och My skruvade, borrade och doppade stora buntar av papper i lim tills de fick den effekt de eftersökte. Foto: Lisa Brunzell

En pappersbastu växer fram

Bodil och Mys projekt skiljde sig i flera avseenden gentemot sina kurskamraters arbeten. De flesta visste direkt att de ville göra till exempel en bro eller en park, Bodil och My visste bara till en början att de skulle bygga något i papper, men ännu inte vad. När de besökte ett pappersbruk fick de lära sig om papprets egenskaper, hur det fungerar med olika fibrer, hur de sväller i olika riktningar när de blir fuktiga och att egenskaperna kan ändras beroende på omgivningens förhållanden.

– Då insåg vi att vi ville bygga något med extrema förhållanden, för att verkligen kunna se och använda oss av alla dessa egenskaper. Många frågade sig om allt inte skulle bli förstört om pappret blev blött, men vi menade att det inte behöver vara något negativt utan istället kan leda till en ny dimension, där fukt inte är ett problem utan snarare en tillgång, säger Bodil.

Att valet blev en bastu beror på att de två verkligen ville se vad som händer med pappret i olika förhållanden och att den som befinner sig i bastun dessutom ska få en djup, kroppslig förnimmelse av materialet.

– Du kan verkligen uppleva materialet, hur det luktar det när det blir varmt, hur det känns när det blir blött. Vad händer när pappret torkar igen. Vi ville försöka att fånga en känsla av materialet på riktigt, säger My.

Innan projektet skulle lämnas in byggde de ett golv, en sittmöbel med integrerat värmesystem och ett valv som skulle fungera som en stomme för ett tak. Dessutom byggde de en väggprototyp som rör sig beroende på hur fuktig luften är då pappret består av små fjäll som öppnar och stänger sig. När två laminerade pappersark blir blöta, sväller de mer i tjocklek än i längd, när de sedan torkar krullar fibrerna ihop sig. Det kunde Bodil och My använda sig av för att skapa variation i väggen när det kommer till i tjocklek, krullighet och ljusinsläpp.

– Vi hann aldrig testa bastun på riktigt, men kunde applicera det intuitiva med pappret. Visa på att det snabbt går att vika och testa olika saker. Vi kan inte lova att det går att värma upp till 110 grader men kan visa på att det går att bygga ett varmt rum av papper som man kan gå in i, säger Bodil.

"Att använda vanliga byggmetoder på ett okonventionellt material skapade i slutändan väldigt häftiga effekter."

 

Framtidens byggmaterial

När de byggde prototyperna till bastun började de med konventionella metoder, som att limma, tejpa och vika pappret. Längs vägen insåg de att det inte skulle fungera, varpå de testade mer traditionella byggmetoder. De skruvade, borrade och doppade stora buntar av papper i lim tills de fick den effekt de eftersökte.

– Att använda vanliga byggmetoder på ett okonventionellt material skapade i slutändan väldigt häftiga effekter. Skruvarna drog i pappersarken som skapade mönster i ytan och vi uppnådde ett mycket bättre resultat. Papper är väldigt tacksamt att arbeta med då det är otroligt formbart, har en viss spänst och kräver inga avancerade redskap. Vi strävade hela tiden efter att uppnå papprighet, det skulle verkligen kännas att det var gjort av papper, säger My. 

När det kommer till frågan om papper är ett framtida byggmaterial är både My och Bodil försiktigt entusiastiska. De tror att fler och fler kommer att experimentera med papper tillsammans med olika byggmetoder, men att det fortfarande är en lång väg kvar. Papper är trots allt ett levande material som behöver förädlas för att kunna användas praktiskt.

– Det krävs rätt projekt för att kunna experimentera vidare, men vi tror att det i till exempel inredning kommer att bli allt vanligare med papper. Att bygga hus är kanske lite längre bort, även om det finns arkitekter som testar olika kartongmaterial. Vi ser fram emot att se fler som använder papper eftersom det bidrar till så många möjligheter, avslutar Bodil.

 • När två laminerade pappersark blir blöta, sväller de mer i tjocklek än i längd, när de sedan torkar krullar fibrerna ihop sig. Foto: Lisa Brunzell

  När två laminerade pappersark blir blöta, sväller de mer i tjocklek än i längd, när de sedan torkar krullar fibrerna ihop sig. Foto: Lisa Brunzell

 • “Du kan verkligen uppleva materialet, hur det luktar det när det blir varmt, hur det känns när det blir blött. Vi ville försöka fånga en känsla av materialet på riktigt”, säger My. Foto: Lisa Brunzell

  “Du kan verkligen uppleva materialet, hur det luktar det när det blir varmt, hur det känns när det blir blött. Vi ville försöka fånga en känsla av materialet på riktigt”, säger My. Foto: Lisa Brunzell

 • Bodil och My valde att arbeta med papper då det är tacksamt att arbeta med, otroligt formbart, har en viss spänst och kräver inga avancerade redskap. De strävade hela tiden efter att uppnå papprighet. Foto: Lisa Brunzell

  Bodil och My valde att arbeta med papper då det är tacksamt att arbeta med, otroligt formbart, har en viss spänst och kräver inga avancerade redskap. De strävade hela tiden efter att uppnå papprighet. Foto: Lisa Brunzell

FAKTA
Namn: Bodil Perneborn & My Kröjer Lindqvist
Titlar: Arkitekter
Favoritmaterial: Kombinationen av olika papper
Favoritverktyg: Under arbetet - en sladdlös skruvdragare

Share with your friends