Varsling om prisstigning

Arctic Paper varsler prisstigning på alle sine papirkvaliteter pr. 1. marts 2016 - bestrøget og ubestrøget i ark og ruller.

Arctic Paper har i løbet af de seneste år truffet en række foranstaltninger for yderligere at reducere omkostningerne og øge effektiviteten.
Samtidig er vores omkostninger i perioden, blevet påvirket af flere udefra kommende faktorer bla. valuta og råvareomkostninger som har påført os højere direkte produktions omkostninger.
 
Med det nuværende omkostningsniveau, og en fortsat udefra kommende omkostningsforøgelse, er det derfor nødvendigt at øge papir priserne for at fastholdelse en acceptabel rentabilitet.
 Din daglige konsulent vil kontakte dig i løbet af februar med flere detaljer og information.

Med venlig hilsen
Adm. direktør
Leif-Arne Karlsen

fredag, 29 jan, 2016