Arctic Paper Grycksbo

Miljø

Vi bor og arbejder i en smuk del af Sverige. De mægtige skove, glitrende søer og det rige dyreliv, er konstante påmindelser om vores miljømæssige ansvar. Vi fokuserer på bæredygtighed i alle aspekter af vores aktiviteter, lige fra udvælgelsen af vedvarende råstoffer og miljøvenlige produktionsmetoder, hjælp til ansvarlig energiudnyttelse og transportsystemer.

FSC® (Forest Stewardship Council)
Alle standard G og Arctic produkter fra Arctic Paper Grycksbo er FSC®-certificeret.

PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)
Alle standard G og Arctic produkter fra Arctic Paper Grycksbo er PEFC™-certificeret.

ISO 14001 og EMAS
Arctic Paper vælger langsigtede løsninger, der beskytter det naturlige miljø. Derfor er Arctic Paper Grycksbo ISO 14001-certificeret og rapporterer deres miljøorienterede arbejde i overensstemmelse med EMAS-standarder.

ISO 9001
For at garantere alle aspekter af produktionsprocessen og et højt kvalitetsniveau er fabrikken også godkendt til ISO 9001-kvalitetsstyringsstandarden.

Paper Profile
Arctic Paper støtter Paper Profile aktivt. Det er en frivillig miljømæssig produktdeklarationsordning, som er udviklet og leveret af førende papirproducenter.

Miljøpolitik
Vores fælles politik omfatter kvalitet, miljø, energi, arbejdsmiljø og sporbarhed for træfibre.

Dette er vores miljøpolitik
Vi sparer på ressourcerne og minimerer vores forbrug af energi og vand. Miljøhensyn ligger altid til grund for indkøb, energiforbrug og transport. Ved fornyelse af fabrikken stræber vi efter at identificere optimale, energieffektive løsninger. Vi arbejder proaktivt for at forhindre miljøulykker og skader, og er velforberedte på eventuelle miljømæssige ulykker. Vi giver åbne og gennemsigtige informationer om vores miljøarbejde. Vi skal opfylde de krav, som vores certificerede systemer, vedrørende miljø- og energistyring (EMAS-registrering og Chain of Custody), stiller i henhold til FSC® og PEFC™.

Vi tilbyder vores kunder, som led i vores bestræbelser på en bæredygtig aktivitetsstyring, certificerede produkter. Takket være vores Chain of Custody-certificeringer kan vi garantere, at vores råvarer stammer fra bæredygtige forvaltede kilder, der er certificerede i henhold til FSC® og PEFC™.