Vores historie

Bæredygtighed

På et sted, hvor munke engang fiskede efter laks, hvor Örekilselven mødes med Gullmarsfjorden, ligger virksomheden Arctic Paper Munkedals AB, grundlagt i 1871. Örekilselven og Gullmarsfjorden ligger på Sveriges vestkyst i et af landets smukkeste naturområder.

I lang tid var der ingen, der bemærkede industriens indvirkning på naturen og det rige dyreliv. Men efterhånden blev vandet mindre klart, og fiskebestanden svandt ind.

I 1960'erne stod det klart, at udslippet fra papirfremstillingen udgjorde en trussel mod miljøet. Denne tydelige advarsel var starten på vores langsigtede engagement. Arctic Papers papirfabrikker var blandt de første til aktivt at arbejde på at forebygge papirproduktionens indvirkning på naturen.

I 1966 ophørte vi med egenproduktionen af papirmasse på Arctic Paper Munkedals. I årenes løb, i takt med at vi fik større indsigt, fokuserede vi vores viden og erfaring på at udvikle processer, der kunne reducere uønskede indvirkninger på miljøet.

Med tiden fandt vi måder, hvorpå vi kunne reducere vand- og energiforbruget. I 1980'erne introducerede vi biologiske processer til rensning af procesvand.

I samme periode erhvervede koncernen Kostrzyn-fabrikken, som ligger tæt ved Warta- og Oder-floderne i Polen. Miljøarbejdet på Kostrzyn-fabrikken har taget fart siden da, og i dag er man førende på området. I efteråret 2006 blev det nye gasfyrede kraftvarmeværk indviet, som erstatning for det gamle kulfyrede kraftværk.

Mange af koncernes bestræbelser har omhandlet rensning og genanvendelse af procesvand for at minimere den negative indvirkning på miljøet. Det er muligt at se rensningsprocessen, f.eks. i vores miljøcenter i Munkedals. Udstillingslokalet ligger ved siden af de store damme, der udgør det sidste trin i rensningsprocessen Vi inviterer kunder, skoleklasser og andre med interesse i miljøarbejdet til besøge os og høre mere om vores miljøarbejde. I 2008 blev der foretaget en forbedring og udvikling af vandrensningsanlægget på papirfabrikken i Polen.

Arctic Paper Munkedals er nu en af de mest miljøvenlige papirfabrikker i verden. Ud over et lavt vandforbrug, har fabrikken også nogle af branchens laveste udledningstal. Processen er nu så bæredygtig, at der kun bruges tre til fire liter vand til at producere et kilo papir. Andre tilsvarende produktionsenheder bruger 10-15 liter vand*. Et lavere vandforbrug i processen betyder en mere effektiv udnyttelse af energi og råvarer. Vi har løbende forbedret vores forvaltning af ressourcerne og reduceret vores udledninger.

Som en følge af de gennemførte foranstaltninger er mange af fjordens kvaliteter blevet genoprettet til tidligere tiders niveauer. Gullmarsfjorden er nu et sted med masser af fisk og frisk luft.

Munkedal Skog & Event med hovedkontor i Munkedal ligger ca. 100 km nord for Göteborg og er en del af Arctic Paper. Her har vi i skoven og landet omkring Munkedal, lavet tre helt unikke mødesteder. Idéen er at gøre det muligt for Arctic Papers kunder – og for andre virksomheders kunder – at komme og opleve naturen omkring Vågsäter, Harkerud og Munkedals Herrgård. Vi kan tilbyde dig en konference eller et arrangement, du sent vil glemme. Læs mere om Munkedal Skog & Event.

 * Bedst mulige teknik – EU BAT-BREF IPPC-direktivet