Sustainability

Carbon Footprint

Kampen mod global opvarmning er en af vores største udfordringer nu og i fremtiden. Papir er et produkt som har mange fordele via den lave indflydelse på klimaændringerne.

Hovedingrediensen i papir er træ, som er en vedvarende ressource som optager og binder CO₂ som skoven vokser. Endvidere er reduktioner af CO₂ udledning fra produktion og transport af vores papir, en af de vigtigste aspekter i det miljømæssige arbejde hos Arctic Paper.

Et eksempel er Arctic Paper Grycksbo fabrikken, hvor vi anvender bio-energi  (træpiller) til al energi på fabrikken, inklusiv det totale behov for opvarmning og omkring 1/3 del af elektriciteten (resten af elektriciteten købes fra ledningsnettet). Det betyder, at der er 0% udledning af fossile CO₂ udslip fra produktionen af varme og elektricitet på fabrikken.

Arctic Paper Grycksbo fabrikken har også reduceret CO₂ udledninger fra transporten af pair med mere end 40% via en mere effektiv udnyttelse af transportfirmaer og øget brug af togtransport til lange distancer.

Et andet eksempel er Arctic Paper Kostrzyn fabrikken, hvor vi har investeret stort i  moderne og effektive energi løsninger. Det nye naturgas drevet kraftanlæg (som giver et meget mere rent brændstof end olie eller kul), har givet en reduktion af CO₂ udledninger fra papirproduktionen med mere end 50% og gjort fabrikken selvforsynet med det totale energiforbrug til opvarmning og elektricitet.

Arctic Paper har en åben og klar deklaration af CO₂ udledning for hver enkel kvalitet gennem Paper Profile og Carbon Footprint statements som kan downloades på vores website.