Sustainability

Andre projekter

Vores engagement til miljøet er ikke kun begrænset til konkrete målinger fra vores fabrikker. Vi vil også gerne være med til at påvirke omverdenens holdninger. Som del af vores langsigtede miljøplan, sikrer vi udviklingen af disse projekter både i Sverige og Polen samt internationalt og deltager ofte i udviklings projekter. P.t. deltager vi i følgende miljø-relaterede eksterne projekter:

Sven Lovén – center for marine biologi (The Sven Lovén centre for marine sciences) arbejder med uafhængige undersøgelser i saltvand. Dette inkluderer en forskningsstation beliggende i den smukke Gullmarn Fjord, en fjord hvor det rensede vand fra Munkedals udledes. Vores engagement startede som et sponsorat i 1996 og samarbejdet er fortsat. Arbejdet på forskningsstationen er totalt uafhængigt.

Nordens Ark. Dette dyrereservat på Sveriges vestkyst, har specialiseret sig i beskyttelse af truede dyrearter. Vi sponserer Nordens Ark projekt, beliggende tæt på Munkedals. Som et symbol på vores bidrag, er vi blevet udnævnt til ”Lynxens gudmor” (Lynx er en los).

The Warta Mouth National Park. Floden Warta, er nabofloden til Odra, som ligger i det smukke område omkring vores fabrik i Kostrzyn. Op langs floden ved fabrikken, findes en national park med unikke fugleflokke. Gennem en sponsoraftale, deltager Arctic Paper Kostrzyn aktivt i bevarelsen af truede fugles levesteder.