Sustainability

Vand

Bæredygtigt vandforbrug
Vand er nødvendigt for alt liv her på jorden, og det spiller også en vigtig rolle i papirfremstillingsprocessen. Vi har iværksat flere tiltag for at reducere vores miljømæssige påvirkning af vandløb og de omgivende landskaber:

I miljøcenteret på vores papirfabrik i Munkedal kan man opleve forskellige metoder, der reducerer fremstillingsprocessernes indvirkning på miljøet. Der ligger et stort arbejde og mange undersøgelser bag udviklingen af metoder til rensning og genanvendelse af procesvand – for at sikre at respekten for miljøet bevares. Dette sker gennem biologisk rensning, og vores miljøcenters udstillingslokale er opført lige ved siden af de store damme, der udgør det sidste trin i rensningsprocessen. Som følge af vores indsats lever der nu fisk, krebsdyr (dafnier) og frøer i dammene. Faktisk er vandet så rent, at man kan drikke det efter blot én filtrering.

Gullmarsfjorden
På Arctic Paper Munkedals ved Örekilselven længere op ad Gullmarsfjorden har man siden tresserne iværksat flere projekter for at reducere udledningen til de skrøbelige vandløb – med stor betydning for områdets laksebestand og andre vilde dyrearter. Vores indsats har været fokuseret på at udvikle papirproduktionsprocesserne til at bruge mindre vand og på at indføre biokemiske rensningsprocesser. Vi arbejder nu på at nå vores mål om et helt lukket vandsystem på papirfabrikken og på at eliminere al udledning til Örekilselven og Gullmarsfjorden.

Oder- og Warta-floderne
Af hensyn til miljøet har vi installeret et gasopvarmet kraftvarmeværk på vores papirfabrik i Kostrzyn. Tidligere blev elektricitet og procesdampen leveret af et gammelt kulfyret kraftværk. I dag er vores papirfabrik i Kostrzyn en af de få virksomheder i Polen, der har opnået fuld certificering i OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001 og EMAS.

Grycksbo
Grycken og Tisken, som ligger oppe ad floden Dalälven i Sverige, modtager også vand fra os, og derfor har der i mange år været fokus på rensningsprocessen.