GRUPA ARCTIC PAPER W I KWARTALE 2014 R.

DALSZA POPRAWA WYNIKÓW FINANSOWYCH

Grupa Arctic Paper wypracowała w I kw. 2014 r. zadowalające wyniki finansowe − zysk EBITDA na poziomie 48,4 mln zł (wzrost o 49,5%) oraz zysk netto w wysokości 8,9 mln zł (wobec straty na poziomie 6 mln zł rok wcześniej). Jednocześnie przychody ze sprzedaży Grupy obniżyły się o 2,2%, do kwoty 804,5 mln zł (częściowo ze względu na wyłączenie z eksploatacji jednej z maszyn papierniczych latem ubiegłego roku).

Informacja prasową w całości dostępna pod linkiem.


Thursday, 15 May, 2014