KOMUNIKAT PRASOWY: WERSJA ZAKTUALIZOWANA - GRUPA ARCTIC PAPER W I POŁOWIE 2014 R.

KONTYNUACJA POPRAWY WYNIKÓW FINANSOWYCH I RENTOWNOŚCI

Grupa Arctic Paper utrzymała w II kwartale 2014 roku tempo poprawy rentowności widoczne w I kwartale tego roku. W efekcie wyniki finansowe wypracowane w całym pierwszym półroczu 2014 r. były znacząco lepsze niż w analogicznym okresie 2013 roku. Odnotowany przez Grupę wynik EBITDA na poziomie 101,2 mln zł był wyższy o 65,5 mln zł (ponad 183%) od wypracowanego w pierwszej połowie 2013 r. Zysk netto Grupy w I półroczu 2014 r. wyniósł 22,4 mln zł, w porównaniu do straty w analogicznym okresie ubiegłego roku w wysokości -97,9 mln zł (częściowo związanej z dokonanym w I półroczu 2013 r. odpisem z tytułu utraty wartości aktywów). W I półroczu 2014 r. przychody ze sprzedaży nieznacznie spadły (o 1,7%), osiągając poziom 1 558,4 mln zł.

Informacja prasową w całości dostępna pod linkiem.

Wednesday, 3 Sep, 2014