KOREKTA KOMUNIKATU PRASOWEGO: GRUPA ARCTIC PAPER W I POŁOWIE 2014 R.

W komunikacie prasowym opublikowanym 1 września 2014 r. błędnie zostało podane źródło danych dotyczące spadku cen. Zamiast podanego źródła Euro-Graph powinno być RISI. Przepraszamy za wszystkie niedogodności z tym związane. Poprawną wersję komunikatu zamieściliśmy już na naszej stronie internetowej.

Dalszych informacji mediom udziela:
Iwona Mojsiuszko
M+G
tel. +4822 416 01 02, +48 501 183 386
e-mail: iwona.mojsiuszko@mplusg.com.pl

ARCTIC PAPER S.A. jest europejskim producentem objętościowego papieru książkowego oraz graficznego papieru wysokogatunkowego. Grupa produkuje niepowlekany i powlekany papier bezdrzewny oraz niepowlekany papier drzewny dla drukarni, wydawców książek i czasopism, branży reklamowej oraz dystrybutorów papieru. Portfolio produktowe Grupy tworzą znane marki takie jak Amber, Arctic, G-Print, Munken, Pamo, L-Print i AP-Tec.

Grupa posiada cztery papiernie: w Kostrzynie nad Odrą (Polska), Munkedal i Grycksbo (Szwecja) oraz Mochenwangen (Niemcy). Łączne zdolności produkcyjne czterech papierni wchodzących w skład Grupy wynoszą około 800 tys. ton papieru rocznie.
•    Arctic Paper Kostrzyn posiada moce produkcyjne na poziomie 275 tys. ton rocznie i produkuje głównie niepowlekany papier bezdrzewny do ogólnych zastosowań drukarskich, tj. druku książek, broszur, formularzy oraz do wyrobu kopert;
•    Arctic Paper Munkedals posiada moce produkcyjne na poziomie 160 tys. ton rocznie i produkuje głównie wysokiej jakości niepowlekany papier bezdrzewny stosowany do druku książek oraz wysokiej jakości broszur reklamowych;
•    Arctic Paper Mochenwangen posiada moce produkcyjne na poziomie 95 tys. ton rocznie i produkuje głównie niepowlekany papier drzewny stosowany przede wszystkim do druku książek i ulotek.
•    Arctic Paper Grycksbo posiada moce produkcyjne na poziomie 265 tys. ton. i produkuje wysokogatunkowe papiery powlekane, przeznaczone do druku map, książek, czasopism, plakatów i materiałów reklamy kierunkowej.

Grupa jest także większościowym udziałowcem Rottneros (dwie celulozownie), o łącznych zdolnościach produkcyjnych na poziomie 410 tys. ton rocznie.
•    Celulozownia w Vallvik (Szwecja) posiada moce produkcyjne na poziomie ok. 240.000 ton rocznie i produkuje dwa rodzaje celulozy siarczanowej (ang. long-fibre sulphate pulp): celuloza siarczanowa pełnobielona (ang. fully bleached sulphate pulp) oraz niebielona celuloza siarczanowa (ang. unbleached sulphate pulp);
•    Celulozownia w Rottneros (Szwecja) posiada moce produkcyjne na poziomie ok. 170.000 ton rocznie i produkuje głównie dwa rodzaje celulozy włóknistej mechanicznej: ścier drzewny (ang. groundwood) oraz  celulozę chemotermomechaniczną (ang. CTMP).

Ważną częścią Grupy są spółki dystrybucyjne i biura sprzedaży zajmujące się dystrybucją papieru i marketingiem. Obecnie Grupa posiada w Europie 15 spółek dystrybucyjnych i biur sprzedaży, zapewniających jej dostęp do wszystkich rynków europejskich, dzięki czemu uzyskała 20% europejskiego rynku objętościowego papieru książkowego.

Grupa Arctic Paper zatrudnia łącznie około 1 830 pracowników. Siedziba Zarządu tej międzynarodowej Grupy znajduje się w Polsce. Największym akcjonariuszem Arctic Paper S.A. jest szwedzka spółka Trebruk AB (poprzednio Arctic Paper AB), która posiada łącznie 59,7% akcji. Od października 2009 roku Grupa Arctic Paper jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, natomiast od grudnia 2012 roku na NASDAQ OMX w Sztokholmie.

Wednesday, 3 Sep, 2014