Korrigering av angiven källa i vår press release den första september

Vår press release av den första september avseende resultatet för det andra kvartalet 2014 angav felaktig källa avseende utvecklingen av papperspris.

Korrekt källa till de i press releasen angivna siffrorna för prisutveckling av papper är RISI.

Vi beklagar all olägenhet detta misstag kan ha förorsakat.

För ytterligare information:
Kaj Hansson
Director of HR, Arctic Paper S.A.
Tel. +46 703 56 80 50
E-Mail: kaj.hansson@arcticpaper.com
 
ARCTIC PAPER S.A. är den näst största europeiska leverantören av bulkigt bokpapper räknat i produktionsvolym, och en av de ledande tillverkarna av högkvalitativt grafiskt finpapper. Koncernen producerar bestruket och obestruket träfritt papper, samt obestruket trähaltigt papper för tryckerier, bokförlag, tidningsutgivare, reklamproducenter och pappersdistributörer. Koncernens produktportfölj inkluderar välkända varumärken som Amber, Arctic, G-Print, Munken, Pamo och L-Print, samt AP-Tec.
I koncernen finns fyra europeiska pappersbruk: i Sverige: Arctic Paper Munkedals och Arctic Paper Grycksbo; i Polen: Arctic Paper Kostrzyn och i Tyskland Arctic Paper Mochenwangen.
Den totala produktionskapaciteten för de fyra bruken överstiger 800,000 ton papper per år.
•    Arctic Paper Kostrzyn har en produktionskapacitet på cirka 275,000 ton per år och producerar huvudsakligen obestruket, träfritt papper för tryckning av böcker, broschyrer, blanketter och kuvert.
•    Arctic Paper Munkedals har en produktionskapacitet på cirka 160,000 ton per år och producerar huvudsakligen högkvalitativt obestruket träfritt papper, huvudsakligen använt till böcker och reklambroschyrer.
•    Arctic Paper Mochenwangen har en produktionskapacitet på cirka 95,000 ton per år och producerar huvudsakligen obestruket trähaltigt papper, huvudsakligen använt till böcker och flyers.
•    Arctic Paper Grycksbo har en produktionskapacitet på cirka 265,000 ton per år och producerar högkvalitativt bestruket papper som används för tryckning av kartor, böcker, magasin, affischer och direktreklam.
Koncernen är också huvudägare i Rottneros AB bestående av två svenska massabruk;
•    Massabruket i Vallvik har en produktionskapacitet på cirka 240,000 ton per år och producerar två typer av långfibrig sulfatmassa samt blekt och oblekt sulfatmassa.
•    Massabruket i Rottneros har en produktionskapacitet på cirka 170,000 ton per år och producerar huvudsakligen två sorters mekanisk massa: slipmassa och CTMP.
En viktig del av Arctic Paper är de distributionsföretag och försäljningskontor som hanterar distributionen av papper och marknadsför koncernens produkter. Koncernen har för närvarande 15 distributionsföretag och försäljningskontor i Europa vilket ger tillgång till samtliga europeiska marknader och säkerställer 20 procent av den europeiska marknaden för bulkigt bokpapper. Arctic Paperkoncernen har cirka 1600 medarbetare, exklusive Rottneros AB. Bolagets huvudkontor ligger i Polen.
Största aktieägare i Arctic Paper S.A. är det svenska bolaget Trebruk AB (tidigare Arctic Paper AB) som har en ägarandel om 59,7 procent av samtliga utestående aktier. Arctic Paper-koncernen har varit noterat vid Warzawabörsen sedan oktober 2009 och sedan december 2012 på NASDAQ OMX i Stockholm.


Wednesday, 3 Sep, 2014