ZMIANA W ZARZĄDZIE GRUPY ARCTIC PAPER

Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper SA, złożył rezygnację z pełnienia swojej funkcji. Decyzja ta wchodzi w życie z dniem 15 lipca tego roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza zdecydowała, że osobą pełniącą obowiązki Prezesa Arctic Paper będzie Pan Wolfgang Lübbert, obecny Członek Zarządu Arctic Paper, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu. Rada Nadzorcza wyraziła swoje podziękowania Panu Michałowi Jarczyńskiemu za 15-letnią pracę na rzecz rozwoju Grupy.

Chcielibyśmy podziękować Panu Michałowi Jarczyńskiemu za 15 lat wytężonej pracy na rzecz rozwoju Grupy Arctic Paper. Pan Michał Jarczyński związany był z Grupą od 1998 roku, początkowo zatrudniony był w fabryce w Kostrzynie, która podczas jego prezesury stała się najbardziej efektywną papiernią w naszej Grupie. Nadzorował też tak ważne dla rozwoju Grupy procesy jak włączenie fabryki w Kostrzynie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej, budowa własnej elektrociepłowni gazowej w Kostrzynie, wejście Arctic Paper na GPW, przeprowadzenie akwizycji oraz debiut Grupy na NASDAQ OMX w Sztokholmie. Życzę mu wielu sukcesów w jego kolejnych wyzwaniach zawodowych – powiedział Olle Grundberg, Przewodniczący Rady Nadzorczej Arctic Paper. 

Arctic Paper to Grupa stawiająca duże wyzwania oraz wymagająca ogromnej wiedzy i zaangażowania. Jestem dumny, że przez tak długi czas mogłem wnieść do Spółki swoje doświadczenie i – wspólnie z pozostałymi członkami kadry menedżerskiej – budować jej silną pozycję na międzynarodowych rynkach – powiedział Michał Jarczyński, Prezes Arctic Paper SA.

Dalszych informacji mediom udziela:
Iwona Mojsiuszko, M+G
tel. +4822 416 01 02, +48 501 183 386
e-mail: iwona.mojsiuszko@mplusg.com.pl

Wednesday, 19 Jun, 2013