Arctic Paper Grycksbo

Milieu

Wij leven en werken in een mooi deel van Zweden. De machtige bossen, glinsterende meren en rijke fauna van onze provincie herinneren ons voortdurend aan onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu. Wij passen een duurzame milieupolitiek toe in alle aspecten van onze activiteiten, van de selectie van herbruikbare grondstoffen en milieuvriendelijke productieprocessen, tot het gebruik van duurzame energie en transportsystemen.

FSC® (Forest Stewardship Council)
Alle standaard G- en Arctic-producten van Arctic Paper Grycksbo zijn FSC®-gecertificeerd.

PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)
Alle standaard G- en Arctic-producten van Arctic Paper Grycksbo zijn PEFC™-gecertificeerd. 

ISO 14001 & EMAS
Arctic Paper kiest voor langetermijn oplossingen en zorgt op die manier voor de natuur. Daarom is Arctic Paper Grycksbo ISO 14001 gecertificeerd en worden de milieu-gerichte werkzaamheden gerapporteerd in overeenstemming met EMAS-normen.

ISO 9001
Om alle aspecten van het productieproces en een hoog kwaliteitsniveau te garanderen is de fabriek ook gecertificeerd volgens de ISO 9001 norm voor kwaliteitswaarborging.

Paper Profile
Arctic Paper steunt actief het Paper Profile initiatief. Dit is een vrijwillige milieu-productverklaring, die is ontwikkeld en gemaakt door vooraanstaande papierproducenten.

Milieubeleid
Ons algehele beleid omvat kwaliteit, milieu, energie, werkomgeving en de traceerbaarheid van houtvezel.

Dit is ons milieubeleid
Wij zijn zuinig met middelen en minimaliseren ons verbruik van energie en water. Milieuoverwegingen staan altijd aan de basis van inkoop, energieverbruik en transport. Bij aanpassingen van de fabriek streven we naar de energiezuinigste oplossingen. Wij werken proactief aan het voorkomen van milieugevaren en -schade en we zijn goed voorbereid op eventuele milieuongevallen. Wij verstrekken open en transparante informatie over onze milieu-inspanningen. We moeten voldoen aan de eisen die door onze gecertificeerde systemen betreffende milieu en energiebeheer, EMAS-registratie en Chain of Custody volgens zowel FSC® als PEFC™ worden gesteld.

Als schakel in onze inspanningen om onze activiteiten op duurzame wijze te runnen, bieden we onze klanten gecertificeerde producten. Dankzij onze Chain of Custody-certificaten kunnen we garanderen dat onze grondstoffen afkomstig zijn van duurzaam beheerde bronnen die gecertificeerd zijn conform FSC® of PEFC™.