Arctic Paper Kostrzyn

Milieu

Arctic Paper Kostrzyn S.A. is prachtig gelegen aan de rivier de Warta, in de onmiddellijke nabijheid van de rivier de Odra. Stroomopwaarts van de fabriek ligt een Nationaal Park met zijn unieke vogelpopulaties. Via een sponsorovereenkomst werkt Arctic Paper Kostrzyn S.A. actief mee aan het behoud van het leefmilieu van vogels die op de rand van uitsterven staan.

Een van de belangrijkste milieudoelstellingen is de vermindering van het waterverbruik in het productieproces. We hebben al belangrijke resultaten op dit gebied behaald, door een viervoudige daling van het verbruik.

We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren voor verbeteringen in ons bedrijf die kunnen leiden tot een meer milieuvriendelijke houding en die het ecologisch bewustzijn van onze medewerkers vergroten. Het beste bewijs van ons milieuvriendelijke management is de schone lucht en het schone water in de onmiddellijke nabijheid van onze fabriek.

Forest Stewardship CouncilTM (FSCTM)
Arctic Paper Kostrzyn heeft een FSC-keurmerk voor alle standaard Amber producten.

Programma voor de Erkenning van Bos Certificeringssystemen (PEFC)
Arctic Paper Kostrzyn heeft een PEFC-keurmerk voor alle standaard Amber producten.
 
ISO 14001 & EMAS
Arctic Paper kiest voor langetermijn oplossingen en zorgt op die manier voor de natuur. Daarom is Arctic Paper Kostrzyn ISO 14001 gecertificeerd en worden de milieu-gerichte werkzaamheden gerapporteerd in overeenstemming met EMAS-normen.

ISO 9001
Om alle aspecten van het productieproces en een hoog kwaliteitsniveau te garanderen is de fabriek ook gecertificeerd volgens de ISO 9001 norm voor kwaliteitswaarborging.

OHSAS 18001
Arctic Paper Kostrzyn is gecertificeerd volgens OHSAS 18001 (Arbomanagementsystemen).

Paper Profile
Arctic Paper steunt actief het Paper Profile initiatief. Dit is een vrijwillige milieu-productverklaring, die is ontwikkeld en gemaakt door vooraanstaande papierproducenten.

.