Arctic Paper Munkedals

Milieu

Arctic Paper Munkedals AB is gelegen aan de westkust van Zweden, aan de Örekil Rivier. De rivier is een van de rijkste zalmrivieren van Zweden en mondt uit in de enige drempelfjord van het land, de Gullmarn. Zowel de rivier als de fjord zijn beschermd gebied. Vanwege de kwetsbare locatie van Arctic Paper Munkedals AB raakten we er al in een vroeg stadium in geïnteresseerd om onze productie aan te passen aan de natuurlijke omgeving.

EMAS & ISO 14001
Arctic Paper denkt duurzaam en werkt op een gestructureerde manier met respect voor de omliggende omgeving. Dankzij deze inzet heeft Arctic Paper Munkedals een ISO 14001 certificaat en een EMAS registratie.

Paper Profile
Arctic Paper steunt actief het Paper Profile initiatief. Dit is een vrijwillige milieuproductverklaring, die is ontwikkeld en gemaakt door vooraanstaande papierproducenten.

De papierfabriek is nu een van de meest milieuvriendelijke papierfabrieken in de wereld. Naast een laag waterverbruik heeft de papierfabriek ook de laagste lozingsgetallen van de industrie. We gebruiken ongeveer 3 liter water om een kilo papier te produceren, terwijl andere soortgelijke productie-eenheden 10-15 liter water gebruiken*. Jaar na jaar is onze emissie naar de fjord verminderd en het water dat we nu lozen bevat nauwelijks nog deeltjes.

Maar het doel is om nog beter te worden. Onze visie voor de toekomst is het creëren van een compleet gesloten productieproces, dat de lozing op het water compleet elimineert.

* Best mogelijke techniek - EU BAT-BREF IPPC richtlijn