Duurzaamheid

CO2 voetafdruk

Eén van de voornaamste uitdagingen vandaag en in de toekomst is de opwarming van de aarde tegen te gaan. Papier is een product met vele voordelen omwille van zijn kleine impact op het klimaat.

De voornaamste grondstof van papier is hout, een hernieuwbare stof die CO2 opneemt en verbindt tijdens de groei van het bos. Eén van de belangrijkste aspecten van het milieubeleid bij Arctic paper is de CO2 uitstoot te verminderen van de productie en het transport van ons papier.

Een voorbeeld hiervan is de Arctic Paper Grycksbo fabriek waar wij nu gebruik maken van biobrandstof (houtpellets) voor het opwekken van alle energie in de fabriek, waaronder de totale energie nodig voor verwarming en ongeveer één derde van de elektriciteit (de rest van de elektriciteit wordt aangekocht via het net). Dit betekent dus nul uitstoot van fossiele CO2 voor de productie van verwarming en elektriciteit in de fabriek.

De Arctic Paper Grycksbo fabriek heeft eveneens de CO2 uitstoot van het papiertransport met meer dan 40% verminderd door een meer efficiënte indeling van ladingen, verhoogd gebruik van spoortransport en vermindering van de totale transportafstand.

Een ander voorbeeld is de Arctic Paper Kostrzyn papierfabriek, die serieus heeft geïnvesteerd in moderne en efficiënte energieoplossingen. Met de nieuwe energiecentrale op gas (wat een schonere brandstof is dan olie een kolen), kon de CO2 uitstoot afkomstig van de papierproductie met de helft verminderd worden, en kon de fabriek zelfvoorzienend worden in de totale energie nodig voor verwarming en elektriciteit.

Arctic Paper communiceert open en duidelijk over de CO2 uitstoot van elk product. Dit kan je vinden in de Paper Profile documenten en Carbon Footprint verklaringen die je kan downloaden op onze website.