Duurzaamheid

Waterbeleid

 
Water is het meest onmisbare element voor alles wat leeft en groeit op onze planeet, en speelt ook een belangrijke rol in het papierproductieproces. Dit zijn enkele van de acties die we ondernemen om onze impact op het water en de natuur eromheen te verminderen.

Het Milieucentrum van de fabriek in Munkedal laat methodes zien voor het verminderen van de milieu-impact van papierproductie. We hebben al veel werk en onderzoek verricht voor het zuiveren en hergebruiken van proceswater, en om ervoor te zorgen dat het water dat we terug in de natuur brengen weer helemaal de juiste samenstelling heeft. Dit bereiken we door het water biologisch te behandelen. Naast de tentoonstellingsruimte van ons Milieucentrum bevinden zich de grote vijvers die het laatste stadium van het zuiveringsproces vormen. Als resultaat van onze inspanningen leven in deze vijvers nu vissen, rivierkreeftjes en kikkers. Het water is zelfs zo schoon dat je ervan kan drinken na slechts één filterbeurt.

De Gullmarsfjord. In de fabriek in Munkedal, die gevestigd is op de oever van de rivier Örekil, een stukje stroomopwaarts van de Gullmarsfjord, werden sinds de jaren zestig al tal van initiatieven ondernomen om de lozingen die een impact hebben op deze gevoelige wateren – een belangrijk habitat voor zalm en andere wilde vissoorten – tot een minimum te beperken. Onze inspanningen waren vooral gericht op het ontwikkelen van papierproductieprocessen die minder water verbruiken, en het invoeren van biochemische zuiveringsprocessen. We werken nu aan een volledig gesloten watersysteem voor de fabriek, en aan het elimineren van alle lozingen in de rivier Örekil en de Gullmarsfjord.

De rivieren Oder en Warta. Om milieuredenen hebben we in onze fabriek in Kostrzyn onlangs een nieuwe warmtekrachtcentrale geopend die draait op gas. Dit is de derde energiecentrale in Polen die aangedreven wordt door nitridegas uit plaatselijke voorraden. De elektrische energie en processtoom werd vroeger opgewekt in een oude centrale die op steenkool draaide. Vandaag is de fabriek in Kostrzyn één van de weinige bedrijven in Polen die volledig gecertificeerd zijn volgens OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001 en EMAS.