Arctic Paper

Historien vår

Sammen har våre fire papirfabrikker i Arctic Paper S.A mange års erfaring og ekspertise i å lage finpapir. Arctic Paper Grycksbo startet sin papirproduksjon allerede i 1740, Arctic Paper Mochenwangen GmbH ble etablert i 1868 med Arctic Paper Munkedals hakk i hel tre år etter og fabrikken i Kostrzyn i 1958.

Dagens Arctic Paper S.A er samme selskap som Trebruk AB Group, som ble etablert i 1983 med Munkedals AB som en av papirfabrikkene – på dette tidspunktet het det norske salgskontoret AD Jacobsen før det i 2003 endret navn til Arctic Paper Norge AS. Trebruk åpnet salgskontorer rundt omkring i Europa og i 1993 kjøpte Trebruk fabrikken i Kostrzyn fra den polske stat. Fram til da produserte fabrikken både cellulose og papir.

Etter overtagelsen ble fabrikken i Kostrzyn strømlinjeformet til å produsere bare grafisk finpapir og man har hatt et intensivt arbeid for å integrere fabrikken i konsernet, noe som ble enda viktigere ved kjøpet av Arctic Paper Mochenwangen GmbH.

I Januar 2003 skiftet selskapet navn til Arctic Paper.
Målet er å sikre at alle enhetene i Arctic Paper konsernet fungerer som én enhet.

I slutten av 2008 kjøpte selskapet fabrikken i Mochenwangen og tok samtidig beslutningen om stenging av fabrikken Arctic Paper Håfreström og å gå på børs i Warsawa i Polen. I løpet av 2010 kjøpte selskapet den svenske papirfabrikken Arctic Paper Grycksbo.