Arctic Paper sikrer miljøvennlig energi i Munkedal

Arctic  Paper tar neste steg i retning av mer effektive og miljøvennlige energiløsninger

 

Arctic Paper Munkedals AB har kjøpt 50% av Kalltorp Kraft HB. Kalltorp Kraft HB er et vannkraftbasert energiselskap som driver to vannkraftverk i vestre Sverige, med en totalproduksjon på 5-5,5 GWh/år. Samtidig planlegger Arctic Paper Munkedals en økning av kapasiteten til vannkraftverket som ligger inntil fabrikken.

 

Å kjøpe oss inn i Kalltorp og samtidig ekspandere ved vannkraftverket nær papirfabrikken i Munkedal – er i henhold til den tidligere kommuniserte strategien til Arctic Paper SA – å øke uavhengigheten til kjøpt energi ved å øke den interne produksjonen, sier Michal Jarczynski, CEO ved Arctic Paper SA, og fortsetter:

Arctic Paper har et sterkt fokus på moderne og miljøvennlig energi. Arctic Paper Grycksbo driver allerede et bioenergi-drevet kraftverk, Arctic Paper Kostrzyn driver et eget kraftverk basert på lokal naturgass med en effektivitet på over 93%.

 

Arctic Paper Munkedal har i en årrekke drevet sitt eget vannkraftverk rett i nærheten av fabrikken, med en årlig kapasitet på 11-12 GWh/år. Selskapet planlegger nå en økning av kapasiteten i den eksisterende fossen med en ny kraftstasjon med nye turbiner og generatorer. Målet er å øke den årlige produksjonen med 10 GWh/år til en totalproduksjon på ca 22 GWh/år. Kostnadene til prosjektet er estimert til 70 millioner SEK.

 

Godkjenning fra svenske miljømyndigheter forventes å være på plass i løpet av november, og prosjektet er forventet å stå ferdig ett år etter at godkjenningen er gitt.

Begge disse aktivitetene gjør oss mindre avhengige av fossilt brennstoff og gir oss bedre kontroll over våre energileveranser, avslutter Michal Jarczynski.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til

adm dir Leif-Arne Karlsen

tlf: +47 900 92 239

e-post: leif-arne.karlsen@arcticpaper.com

fredag, 14 des, 2012