Paper On Demand - ny tjeneste

Vi i Arctic Paper ser en stor kraft i det trykte ord. Vi vet at trykksaker utgjør en svært viktig del av effektiv og direkte kommunikasjon, og vi er overbevist om at bøker, tidsskrifter og trykt informasjon alltid kommer til å ha sin naturlige plass i samfunnet.

Men, vi ser at markedet forandres. Hver dag produseres flere og flere trykksaker i mindre opplag. Kravene til effektivitet øker, ledetiden forkortes og konkurransen blir enda hardere.

Til våre utvalgte kunder lanserer vi nå ett nytt tilbud: «Paper On Demand» der vi tar ytterligere ett steg framover. På vårt sentrallager i Uddevalla lager vi kundeunike bestillinger ved å pakke om de pallene som fabrikkene har levert. Du får eksakt det antallet ark du ønsker. Sporbarheten tas vare på og kvaliteten på pakkingen setter vi vår ære i! «Paper On Demand» kommer gradvis til å erstatte rispakker.

Vi leverer raske og sikre leveranser med riktig mengde papir og du får redusert svinn, mindre lagerhold og dermed forbedret økonomi.

Har du spørsmål knyttet til dette, kontakt din kontaktperson i Arctic Paper Norge, eller salgssjef Morten Skårerverket på telefon 995 09 529.

tirsdag, 22 jan, 2013