Arctic Paper varsler prisjustering fra 10. november 2013

Økte innkjøpspriser og utsikter til ytterligere økninger på råvarer til våre papirfabrikker gjør at vi ser oss nødt til å varsle økning av prisene på papir.

Arctic Paper ønsker derfor med dette å varsle våre samarbeidspartnere om prisøkning på 7% på alle våre kvaliteter av finpapir i ark og rull.

De nye prisene gjelder fra 10. november 2013.

Kunder med egen prisavtale vil få tilsendt oppdaterte priser. Generelle priser vil bli oppdatert på vår hjemmeside.

Vi ber om forståelse for vårt behov for denne justeringen og håper på et fortsatt godt og nært samarbeid.

Ta gjerne kontakt med din kontaktperson eller vår salgssjef Morten Skårerverket for mer informasjon.

onsdag, 2 okt, 2013