Varsel om prisjustering fra den 20. mars

Økte innkjøpspriser på råvarer har en negativ påvirkning av fortjenesten til alle papirprodusenter.
Arctic Paper ønsker med dette å varsle våre samarbeidspartnere om prisøkning
på 6-8% på alle våre kvaliteter av ubestrøket og bestrøket finpapir i ark og rull.
De nye prisene vil gjelde fra 20. mars 2017.
Kunder med egen prisavtale vil få tilsendt oppdaterte priser. Generelle priser vil bli oppdatert på vår hjemmeside.
Ta gjerne kontakt med din kontaktperson hos Arctic Paper eller undertegnede ved spørsmål i denne forbindelse.

Vi beklager de konsekvensene dette medfører, men ser frem til et fortsatt godt og nært fremtidig samarbeid.

Med vennlig hilsen
Arctic Paper Norge AS
Leif-Arne Karlsen
Adm. direktør Skandinavia

onsdag, 15 feb, 2017