Varsel om prisjustering på bestrøket papir 22. september

Etter en lang periode med fallende marginer, ser vi det nødvendig å øke prisene på vårt bestrøkne sortiment med 4-5 %.
Dette gjøres for å sikre en fortsatt god og langsiktig bærekraft i vår virksomhet. Prisøkningen vil gjelde både ark og rull og gjelder fra 22. september 2014.
For spørsmål vennligst kontakt Leif-Arne Karlsen direkte eller din nærmeste kontaktperson hos Arctic Paper Norge.

fredag, 22 aug, 2014