Varsel om prisjustering på bestrøket papir fra 1. juli

Undertegnede beklager den eksisterende ustabilitet i det globale råvare markedet. Kostnadene for våre fabrikker fortsetter å eskalere oppover og som en konsekvens av dette må vi dessverre nå også varsle om prisøkning på vårt bestrøkne sortiment.
Varselet gjelder rull og ark pålydende NOK/SEK 300 pr/tonn og vil være gjeldene på alle ordre levert etter 1 juli 2017.

Med vennlig hilsen
Arctic Paper Norge AS
Leif -Arne Karlsen
Adm dir Skandinavia

tirsdag, 30 mai, 2017