Varsel om prisjustering på ubestrøket papir fra 1. juni

På grunn av fortsatt økende kostnader på råvarer til papirproduksjon varsler vi herved prisøkning på alle våre ubestrøkne kvaliteter med 500 NOK/tonn i ark og rull.
De nye prisene gjelder fra 1. juni 2017.
Kunder med egen prisavtale vil få tilsendt oppdaterte priser. Generelle priser vil bli oppdatert på vår hjemmeside.
Ta gjerne kontakt med din kontaktperson hos Arctic Paper eller undertegnede ved spørsmål i denne forbindelse.
Vi beklager de konsekvensene dette medfører, men ser frem til et fortsatt godt og nært samarbeid.

Med vennlig hilsen
Arctic Paper Norge AS
Leif-Arne Karlsen
Administrerende direktør Skandinavia

torsdag, 27 apr, 2017