Arctic Paper Grycksbo

Miljø

Vi lever og arbeider i en vakker del av Sverige. De mektige skogene, glitrende innsjøene og det rike dyrelivet i området er konstante påminnelser om vårt miljøansvar. Vi fokuserer på bærekraft i alle aspekter ved vår virksomhet, fra valg av fornybare råvarer og miljøtilpassede produksjonsprosesser til ansvarlig energiutnyttelse og transportsystemer.

FSC® (Forest Stewardship Council)
Alle standard G og Arctic produkter fra Arctic Paper Grycksbo er FSC-sertifisert.

PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)
Alle standard G og Arctic produkter fra Arctic Paper Grycksbo er FSC-sertifisert.

ISO 14001 og EMAS
Arctic Paper velger langvarige løsninger som tar vare på miljøet. Derfor er Arctic Paper Grycksbo ISO 14001-sertifisert og rapporterer sitt miljø-orienterte arbeid i samsvar med EMAS standarder.

ISO 9001
For å garantere alle delene av produksjonsprosessen, samtidig som høy kvalitet sikres, har anlegget blitt akkreditert med kvalitetsikringsstandarden ISO 9001.

Paper Profile
Arctic Paper støtter aktivt Paper Profile. Paper Profile er en frivillig, miljøvennlig produkterklæringsordning som har blitt utviklet og levert av ledende papirprodusenter.

Miljøpolitikk
Vår samlede politikk omfatter kvalitet, miljø, energi, arbeidsmiljø og sporbarhet av trefiber.

Vi skal spare på ressursene og redusere vårt forbruk av energi og vann. Miljøhensyn er alltid et grunnlag for innkjøp, energibruk og transport. Når vi fornyer anlegget, etterstreber vi å finne de optimale energieffektive løsningene. Vi arbeider proaktivt for å forhindre miljøfarer og -skader og er godt forberedt på eventuelle miljømessige ulykker. Vi gir åpen og transparent informasjon om vårt miljøarbeid. Vi skal oppfylle de krav som stilles av våre sertifiserte systemer vedrørende miljø og miljøstyring, EMAS-registrering og sporbarhetssertifisering i henhold til FSC® og PEFC™.

Som et ledd i arbeidet med å lede vår virksomhet på en bærekraftig måte tilbyr vi våre kunder sertifiserte produkter. Takket være våre sporbarhetssertifiseringer kan vi garantere at våre råvarer kommer fra bærekraftig forvaltede kilder som er sertifisert i henhold til FSC® eller PEFC™.