Arctic Paper Kostrzyn

Miljø

Arctic Paper Kostrzyn S.A. ligger vakkert til ved elven Warta, i umiddelbar nærhet av elven Odra. Oppstrøms fra fabrikken er det en nasjonalpark med unikt fugleliv. Gjennom en sponsoravtale deltar Arctic Paper Kostrzyn S.A aktivt i bevaring av miljøet til utrydningstruede fugler.

Arctic Paper fabrikk i Kostrzyn har investert stort i moderne og effektive energiløsninger. Det oppdaterte kraftverket, som drives av lokal naturgass (som er en mye renere energikilde enn olje og kull), har ført til en reduksjon av CO2-utslippene fra papirproduksjonen på over 50 % og gjort fabrikken selvforsynt med all den energien som trengs til oppvarming og strøm.

Ett av de viktigste miljømålene er å redusere vannforbruket i produksjonsprosessen. Vi kan allerede vise til betydelige resultater, men forbruket skal reduseres ytterligere.

Vi leter hele tiden etter nye forbedringsmetoder i selskapet vårt som vil føre til en mer miljøvennlig posisjon samtidig som våre ansattes økologiske bevissthet økes. Det mest relevante beviset på vår miljøvennlige administrasjon er ren luft og rent vann i umiddelbar nærhet av anlegget.

Forest Stewardship CouncilTM (FSCTM) og Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC)
Arctic Paper Kostrzyn har fått FSC- og PEFC-sertifikat for alle standard Amber-produkter.
 
ISO 14001 og EMAS
Arctic Paper velger langvarige løsninger som tar vare på miljøet. Derfor er Arctic Paper Kostrzyn ISO 14001-sertifisert og rapporterer sitt miljø-orienterte arbeid i samsvar med EMAS standarder.

ISO 9001
For å garantere alle delene av produksjonsprosessen, samtidig som høy kvalitet sikres, har anlegget blitt akkreditert med kvalitetsikringsstandarden ISO 9001.

OHSAS 18001
Arctic Paper Kostrzyn er sertifisert i henhold til OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Management Systems).

Paper Profile
Arctic Paper støtter aktivt Paper Profile. Paper Profile er en frivillig, miljøvennlig produkterklæringsordning som har blitt utviklet og levert av ledende papirprodusenter.