Arctic Paper Munkedals

Miljø

Arctic Paper Munkedals AB ligger på vestkysten av Sverige, ved elven Örekil. Elven er en av Sveriges største lakseelver, og den renner inn i landets eneste terskelfjord, Gullmarn. Både elven og fjorden er verneområder. På grunn av Arctic Paper Munkedals ABs sensitive plassering, ble vi tidlig interessert i å tilpasse produksjonen vår for å passe inn i de naturlige omgivelsene.

FSC® (Forest Stewardship Council)
Alle standard Munkenprodukter fra Arctic Paper Munkedals er FSC-sertifisert.

PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)
Alle standard Munkenprodukter fra Arctic Paper Munkedals er PEFC-sertifisert.

EMAS og ISO 14001
Arctic Paper tenker langsiktig og arbeider på en strukturert måte med tanke på miljøet i omgivelsene. Takket være den innsatsen har Arctic Paper Munkedals fått ISO 14001-sertifisering og EMAS-registrering.

Paper Profile
Arctic Paper støtter aktivt Paper Profile. Dette er en frivillig miljøvennlig produkterklæring som er utviklet og levert av ledende papirprodusenter.
Anlegget er nå ett av de mest miljøvennlige papirfremstillingsanleggene i verden. I tillegg til lavt vannforbruk har anlegget noen av de laveste utslippstallene i bransjen. Vi bruker rundt tre liter vann for å produsere en kilo papir, mens andre liknende produksjonsanlegg bruker 10-15 liter vann *. År for år har våre utslipp til fjorden blitt redusert, og vannet vi slipper ut inneholder nesten ingen partikler.

Målet er å bli enda bedre. Vår fremtidsvisjon er å lage en helt selvbærende produksjonsprosess, som vil fjerne alle utslipp til vannet.

*Beste mulige teknikker - EU BAT-BREF IPPC-direktiv