Miljø

Karbon fotavtrykk

Kampen mot global oppvarming er en av våre største utfordringer både nå og i fremtiden. Papir er et produkt som har mange fordeler på grunn av den beskjedne påvirkningen på klimaendringene.

Det viktigste råmaterialet i papir er tre. Dette er en fornybar ressurs, og når trærne vokser, tar de opp og binder CO2. Likevel er reduksjon av CO2-utslipp fra produksjon og transport av papiret vårt, en av de viktigste sidene av miljøarbeidet ved Arctic Paper.

Ett eksempel er Grycksbo, en av fabrikkene til Arctic Paper, der vi nå bruker biobrensel (trepellets) til all energiproduksjon på fabrikken, blant annet til all oppvarming og ca. en tredel av strømmen (resten av strømmen kjøpes fra nettet). Dette betyr at det ikke er utslipp av fossilt CO2 fra produksjonen av varme og strøm på fabrikken.

Fabrikken til Arctic Paper i Grycksbo har også redusert CO2-utslippene fra transporten av papir med over 40 % som følge av en mer effektiv bruk av transportmidler, større bruk av jernbane og kortere transportavstander.

Et annet eksempel er Arctic Papers fabrikk i Kostrzyn der det er investert stort i moderne og effektive energiløsninger. Det oppdaterte kraftverket, som drives av lokal naturgass (som er en mye renere energikilde enn olje og kull), har ført til en reduksjon av CO2-utslippene fra papirproduksjonen på over 50 % og gjort fabrikken selvforsynt med all den energien som trengs til oppvarming og strøm.

Arctic Paper har en åpen og tydelig erklæring om CO2-utslipp for hvert produkt via papirprofildokumenter og uttalelser om karbonfotavtrykk, som kan lastes ned fra nettstedet.