Miljø

Sertifiseringer

Vi ønsker at våre kunder skal få nytte av vårt sterke miljøengasjement. I tillegg til FSC-sertifiseringen støtter og arbeider vi med flere sertifiseringssystemer som garanterer miljøhensyn og stadige forbedringer. I tillegg synliggjør disse serifiseringssystemene vårt miljøarbeid for våre kunder og andre interesserte.

Her følger en kort beskrivelse av de viktigste sertifiseringene:

ISO 14001 er en internasjonal standard som beskriver kravene som stilles til en sertifisert bedrifts miljøarbeid. For eksempel kreves strukturert tilbakemelding av miljøprestasjoner og mål, samt handlingsplaner og regelmessige interne og eksterne gjennomganger med kontinuerlig forbedring som utgangspunkt. Standarden revideres regelmessig og det nåværende kravdokumentet er ISO 14001:2004. Sertifiseringen utføres av et uavhengig godkjent sertifiseringsorgan. Tre av våre fire papirfabrikker * bruker systemet. (* Mochenwangen ikke er sertifisert.)

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) er en frivillig EU-ordning/miljstyringsstandard som beskriver kravene til en EMAS-registrert bedrift. EMAS stiller alle kravene i ISO 14001, og ytterligere krav er at det regelmessig utarbeides miljøredegjørelser. Registreringen skjer av godkjent kontrollør hos” Miljøstyringsrådet. Ordningen gjennomgås regelmessig og gjeldende avtale er (EF) nr. 1221/2009. Arctic Paper Kostrzyn, Arctic Paper Grycksbo og Arctic Paper Munkedals lager årlig EMAS miljørapport, der man i detalj kan følge miljøaktivitetene til  de aktuelle fabrikkene.

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Management Systems) er et europeisk sertifiseringssystem som vedrører helse og sikkerhet. Dette benyttes av vår papirfabrikk Arctic Paper Kostrzyn.

ISO 9001 er en internasjonal standard som beskriver de krav som stilles til en sertifisert bedrifts kvalitetssikringsarbeid. Kravene sikres en systematisk og dokumentert produksjonsprosess med det som mål å minimere kvalitetsfeil og optimere stabiliteten. Sertifiseringen utføres av uavhengige godkjente sertifiseringsorganer. Arctic Paper Kostrzyn og Arctic Paper Grycksbo er sertifiserte i henhold til nåværende standard.

Paper Profile en informasjonsservice som gjør det enkelt for kundene å sammenligne ulike produkter. I prinsippet er det en varedeklarasjon som støttes av ledende cellulose- og papirprodusenter. Varedeklarasjonen benyttes for individuelle produkter og gir viktig informasjon om sentrale miljøparametre og produksjonsbedriften.

FSC TM& PEFC-sertifisert cellulose. I dag er store deler av europeisk skog PEFC-sertifisert. Andelen FSC-sertifisert skog noe mindre, men øker stadig. Arctic Paper arbeider med både FSC- og PEFC-cellulose.

PEFC (Promoting sustainable forest management) ble etablert i 1999 og er en global frittstående paraplyorganisasjon for evaluering og gjensidig anerkjennelse av nasjonale skog-standarder som fremmer bærekraftig skogforvaltning gjennom uavhengig tredjeparts sertifisering. Målet er å fremme bærekraftig skogbruk med en balanse mellom de tre aspektene av skogproduksjon, miljøvern og sosiale interesser.