Miljø

Miljøhistorien vår

På stedet der munker en gang drev laksefiske, der Örekilselven renner ut i Gullmarsfjorden, ble den bedriften grunnlagt i 1871 som i dag er kjent som Arctic Paper Munkedals AB. Örekilselven og Gullmarn ligger i et av de vakreste naturområdene på vestkysten av Sverige.

 I lang tid var det ingen som la merke til industriens påvirkning i denne naturperlen med sitt rike dyreliv. Men til slutt ble vannet mindre klart, og fisken ble stadig sjeldnere.

 I 1960-årene ble det klart at utslippene fra papirproduksjonen var en trussel mot miljøet. Denne sterke advarselen var begynnelsen på vårt langsiktige engasjement. Fabrikkene til Arctic Paper var blant de første til å iverksette tiltak for å hindre at papirproduksjon skulle påvirke naturen.

 I 1966 sluttet vi å fremstille vår egen cellulose på Arctic Paper Munkedals. I årenes løp, etter hvert som forståelsen vokste, satset vi vår kunnskap og erfaring på å utvikle prosesser for å redusere uønskede miljøkonsekvenser.

 I tidens løp fant vi måter å redusere forbruket av vann og energi. I 1980-årene tok vi i bruk biologiske prosesser for å rense prosessvannet vårt.

 I den samme perioden kjøpte konsernet fabrikken i Kostrzyn, i nærheten av elvene Warta og Oder i Polen. Miljøarbeidet ved fabrikken i Kostrzyn har gått raskt siden da, og nå er den i fremste rekke på dette området. Høsten 2006 ble det åpnet et nytt gassfyrt varme- og kraftverk for å erstatte det gamle kullbaserte anlegget.

 Mye av konsernets arbeid har vært rettet mot å finne måter å rense og resirkulere prosessvann for å redusere de negative miljøpåvirkningene. Renseprosessen kan studeres, for eksempel på vårt miljøsenter i Munkedals. Utstillingsrommet ligger ved siden av de store dammene som utgjør siste trinn av renseprosessen. Hit inviterer vi kunder, skoler og andre som ønsker å få vite mer om miljøarbeidet vårt. I 2008 ble det foretatt en oppgradering og utvikling av vannrenseanlegget på fabrikken i Polen.

 Arctic Paper Munkedals er nå en av de mest miljøvennlige papirfabrikkene i verden. I tillegg til et lavt vannforbruk har fabrikken et av de laveste utslippstallene til vann i bransjen. Prosessen vår nå er så selvbærende at vi bare bruker mellom tre og fire liter vann til å fremstille en kilo papir. Andre liknende produksjonsenheter bruker 10-15 liter vann.* Mindre vann til prosessen betyr mer effektiv bruk av energi og råstoff. Vi har kontinuerlig forbedret vår ressursforvaltning og redusert våre utslipp.

 Som følge av alle tiltakene som er iverksatt, har mye av miljøet i fjorden gjenvunnet sin tidligere status. Gullmarsfjorden er nå et sted med mye fisk og frisk luft.

 Munkedal Skog & Event med sitt hovedkontor i Munkedal, ca. 100 km nord for Göteborg, er en del av det samme konsernet som Arctic Paper. På eiendommen vår og i skogene våre har vi utviklet tre unike møtesteder. Idéen er å gjøre det mulig for kundene til Arctic Paper, samt andre bedrifter, å oppleve de landlige omgivelsene rundt Vågsäter, Harkerud og Munkedals Herregård. Vi kan tilby en minneverdig konferanse eller oppstart. Les mer om Munkedal Skog & Event.

 * Best mulig teknikk - EU BAT-BREF IPPC-direktiv