Miljø

Støtte til eksterne prosjekter

Vår miljøpolitikk er ikke begrenset til de konkrete handlingene vi gjør i våre produksjonsanlegg. Vi er også opptatt av å påvirke opinionen i verden utenfor. En del av vår langsiktige miljøplan er å sikre miljømessig utvikling i både Sverige og Polen, men også internasjonalt. Vi deltar ofte i ulike forskningsprosjekter og er for tiden involvert i følgende miljørelaterte, eksterne prosjekter:

Nordens Ark. Denne naturlige parken på vestkysten av Sverige som spesialiserer seg på å beskytte truede dyrearter. Parken ligger i nærheten av Munkedal og vi tilhører de Nordens Ark-prosjektets sponsorer. Som et symbol på vårt bidrag, er vi utnevnt til "fadder for gaupa."

Sven Loven Centre for Marine Sciences jobber med uavhengig forskning i saltvann. Forskningsstasjonen ligger i den vakre Gullmarsfjorden, i den ressursen der det rensede prosessvannet fra fabrikken i Munkedal slippes ut. Vårt engasjement i stasjonen begynte med en sponsoravtale i 1996 og er like sterk nå som tidligere. Forskningen ved stasjonen er fortsatt helt uavhengig.

Warta National Park. Fabrikken i Kostrzyn ligger i den vakre naturen ved elva Warta, som renner opp umiddelbar nærhet av elven Oder. Oppstrøms fra papirfabrikken er det en nasjonalpark med unike fuglekolonier. Gjennom en sponsoravtale hjelper Arctic Paper Kostrzyn aktivt for å beskytte hekkeplassene til truede fuglearter.