Arctic Paper

Profile ICC

Z przyjemnością udostępniamy Państwu bezpłatne, specjalnie przygotowane profile ICC dla wszystkich naszych papierów. Mają one charakter ogólny co oznacza, że uwzględniają średnie parametry dobrze skalibrowanego procesu drukowania. Wierzymy, że będą pomocne w Państwa dążeniu do uzyskania wysokiej jakości reprodukcji poligraficznej.

Korzyści wynikające z zastosowania profili ICC:

  • wykorzystywanie profili obniży koszty: oszczędzamy czas i papier w trakcie rozruchu. Właściwe kolory uzyskuje się przy mniejszym zużyciu arkuszy podczas narządzania
  • Profile ICC pomogą poprawić ogólną jakość druku oraz reprodukcję kolorów i detali
  • Różne rodzaje papieru pozwalają na uzyskanie zdjęcia o różnym charakterze i taki jest główny cel wyboru właściwego papieru. Profile pozwalają na uzyskanie najlepszych rezultatów dla danego papieru, dostosowując kolory do naszych oczekiwań i do cech samego papieru – odcienia i rodzaju wykończenia powierzchni
  • Profile ICC można stosować na różnych etapach procesu, najlepiej odpowiadających Państwa organizacji pracy: podczas skanowania, obróbki graficznej, CTP
  • Największy postęp będzie widoczny na papierach niepowlekanych i powlekanych matowych ze względu na specjalne zalecenia dotyczące przygotowania do druku
  • Można uniknąć nakładania nadmiernej ilości farby na papier niepowlekany i związanego z tym ryzyka odciągania farby w stosie oraz zbyt długiego czasu schnięcia.

Pobierz profile ICC:
http://www.arcticpaper.com/pl/Start/Arctic-Paper/Arctic-Paper-ICC-Webb-Service/Pobierz-profile/