Colour Management

Kalibracja

Kalibracja oznacza w rzeczywistości ustawienie prawidłowych i idealnych parametrów systemu. Jeśli monitor komputera nie jest prawidłowo skalibrowany, nie będzie prawidłowo wyświetlał barw. A co gorzej, wszelkie korekty obrazu dokonane na monitorze najprawdopodobniej okażą się błędne. Kalibracja sprzętu w grafice oznacza wprowadzenie go w wybrany stan operacyjny i utrzymanie w tym stanie. Kalibracja monitora wymaga użycia oprogramowania i właściwego sprzętu pomiarowego do ustawienia fizycznych parametrów monitora: punktu bieli, kontrastu i jasności. Kalibracja maszyny do druku offsetowego polega na wybraniu precyzyjnych parametrów pracy, np. przyrostu punktu rastrowego, odczytu barw, skali szarości. Parametry te należy monitorować podczas druku, by upewnić się, że pozostają w akceptowalnym zakresie. Zadania te są często dzisiaj realizowane poprzez spełnienie wymagań normy ISO 12647. Zdecydowanie zalecamy regularną kalibrację monitorów i maszyn drukarskich, która pozwoli na zachowanie stabilnej jakości.

Tworzenie profilu

Profil ICC można utworzyć badając zmianę barw na monitorze lub papierze w odniesieniu do wzorca. Nazywa się to charakterystyką nośnika. W druku offsetowym, oznacza to wydrukowanie testowego wykresu na konkretnej maszynie i na konkretnym papierze. Wykres ten składa się z kilkuset barwnych pól, które zostają zmierzone spektrofotometrem i przeanalizowane przez specjalistyczne oprogramowanie generujące profil ICC. Proces ten pozwala na określenie, w jaki sposób dane urządzenie przy aktualnych ustawieniach odtwarza i prezentuje barwy. Wynikiem takiej charakterystyki jest rzeczywisty profil ICC. Profil ICC jest tabelą przesunięcia (translacji), która pozwala na przekształcenie danych cyfrowych pliku obrazu w prawidłowe wartości. W przypadku profilu ICC papieru, tabela przesunięcia jest wykorzystywana do konwersji obrazu RGB na obraz CMYK. Zalecamy, by przed rozpoczęciem produkcji sprawdzili Państwo i zabezpieczyli profile ICC odpowiednie do wybranego rodzaju papieru, a w przypadku braku odpowiedniego profilu, taki profil utworzyli.

Konwersja

Konwersja oznacza zastosowanie korekty profilu ICC dla pliku obrazu do separacji czterobarwnej CMYK. Niezależnie od ego, czy konwersja jest dokonywana obraz po obrazie w Photoshopie®, czy partiami w bardziej zaawansowanym oprogramowaniu, powoduje translację wartości barw z dokumentu. Wartości z przestrzeni roboczej, w której dokument został utworzony, zostają przełożone na wartości, które pozwolą na uzyskanie „właściwych kolorów” w wybranym systemie drukowania, na wybranym papierze. Każda konwersja jest matematycznym przekształceniem pliku. Wartości, które zostaną zmienione lub utracone podczas tego procesu, nie będą mogły zostać odzyskane poprzez jego odwrócenie. Konwersja odbywa się za każdym razem, gdy plik jest przenoszony z jednego urządzenia na drugie i przetwarzany, np. podczas przenoszenia ze skanera lub aparatu do komputera. Po otworzeniu obrazu na monitorze, w tle dokonywana jest wirtualna konwersja, która nie zmienia pliku. W niektórych oprogramowaniach można samemu zadecydować o konwersji pliku z formatu RGB do CMYK, z całkowitą separacją i wszystkimi jej konsekwencjami. Naszym najważniejszym zaleceniem jest, aby upewnili się Państwo czy stosowany jest właściwy profil ICC i na jakim etapie powinien być zastosowany. Jeśli zostanie przeprowadzona separacja, następna osoba w procesie produkcji musi zostać o tym poinformowana. W przeciwnym wypadku nie będzie ona wiedziała o dokonanych wcześniej zmianach i może je nieświadomie powtórzyć.