Standardowe profile ICC - standardy drukowania

Norma ISO


Standardy są dzisiaj coraz częściej wykorzystywane w każdej dziedzinie, do zabezpieczenia i stabilizacji produkcji i jakości. Odgrywają również kluczową rolę w ciągłym rozwoju przemysłu poligraficznego. Część 2 normy ISO 12647: Technologia poligraficzna. Kontrola procesów wykonywania wyciągów barwnych, odbitek próbnych i nakładowych, dotyczy procesów w druku offsetowym. Norma ISO 12647 jest normą poligraficzną, która ma zapewnić stabilną i przewidywalną jakość druku. Większość drukarń jest dzisiaj w stanie spełnić jej wymagania, a coraz więcej firm poligraficznych podejmuje faktyczne działania w celu uzyskania certyfikacji. Dla klienta końcowego jest to gwarancją osiągnięcia powtarzalnego standardu druku, nie zawsze jednak oznacza osiągnięcie optymalnej jakości. Głównym celem normy jest bowiem zapewnienie stabilnego i przewidywalnego druku. Często okazuje się ona również pomocna w przypadku wymagań specjalnych. Z zasady nie powinno być żadnych różnic w jakości druku niezależnie od tego, w której drukarni drukowana jest praca. Celem normy jest zdefiniowanie i wyjaśnienie zbioru podstawowych parametrów, które wpływają na proces i na rezultat końcowy oraz zasugerowanie wartości docelowych, które powinny zostać osiągnięte. Obejmuje ona cały proces, od momentu otrzymania cyfrowego materiału, przez etap obróbki obrazu, odbitek próbnych i form drukowych, do procesu druku i kontroli jakości. Norma uwzględnia również temperaturę barwy światła podczas analizy odbitek. Określa, jakie wartości docelowe powinny zostać osiągnięte i jakie odchylenia będą miały wpływ przy próbie osiągnięcia określonego rezultatu końcowego. Jednym z parametrów jest sam papier, a głównie rodzaj papieru, barwa lub parametry optyczne i powierzchnia. Norma ISO 12647 definiuje następujące pięć standardowych rodzajów papieru:

  1. powlekany z połyskiem, bezdrzewny
  2. powlekany matowy, bezdrzewny
  3. powlekany z połyskiem, offset zwojowy
  4. niepowlekany, biały
  5. niepowlekany, żółtawy

Należy zauważyć, że dla papieru niepowlekanego przewidziane są dwa rodzaje: nr 4 i nr 5. Te rodzaje papieru są zwykle obsługiwane w procesie przez system CTP. W niektórych przypadkach drukarz może zdecydować się na wykonanie całej kompensacji w profilu ICC, niezależnie od rodzaju papieru, a następnie zastosować domyślne ustawienia rodzaju papieru. Jeśli rodzaj papieru nie zostanie wybrany, system CTP i tak zastosuje domyślny rodzaj papieru. Zazwyczaj spowoduje to kompensację obrazu dla papieru powlekanego. W takim przypadku, drukując na papierze niepowlekanym, reprodukcja będzie ustawiona dla nieprawidłowego papieru. Zdecydowanie zalecamy, by wszystkie procesy druku były możliwie jak najlepiej skalibrowane i sterowane, a to oczywiście można osiągnąć również w inny sposób, nie tylko uzyskując pełną certyfikację procesu według danej normy. Kiedy procesy są zautomatyzowane, coraz większego znaczenia nabiera posiadane wspólnej podstawy do komunikacji.