Wstęp

Wszystko zaczęło się w 1993 roku, kiedy Międzynarodowe Konsorcjum Kolorystyczne (ICC) zaprosiło do współpracy grupę firm z zamiarem uproszczenia procesu wymiany danych dotyczących barw na poszczególnych etapach przygotowania i realizacji materiałów drukowanych. Oznacza to, że wiedza na temat profili ICC i ich zastosowania jest wiedzą dojrzałą. Nawet producenci papieru doskonale zdają sobie sprawę z jej znaczenia dla podnoszenia jakości wyniku końcowego druku na papierze. Aby było to możliwe, każda strona zaangażowana w procesy produkcyjne musi znać i umiejętnie stosować pewne zasady, a proces przekazywania barw ze skanera lub aparatu cyfrowego na monitor, z monitora na odbitkę próbną, potem na maszynę drukarską, musi być prawidłowo zarządzany. Niezależnie od tego, w jakim miejscu łańcucha się znajdujemy, należy wziąć pod uwagę kilka etapów tego procesu.

Należą do nich:

  • Kalibracja
  • Tworzenie profilu
  • Konwersja (separacja)