Arctic Paper

Historia

Tworzące Grupę Arctic Paper S.A. trzy fabryki papieru to
w sumie 360 lat doświadczenia i kompetencji w produkcji wysokogatunkowego papieru. Fabryka Arctic Paper Mochenwangen GmbH została założona w roku 1868, fabryka Arctic Paper Munkedals AB trzy lata później, natomiast papiernia w Kostrzynie rozpoczęła działalność w roku 1958.

Dzisiejsza Grupa Arctic Paper S.A. wywodzi się z założonej w 1983 roku Grupy Trebruk AB, do której należała produkująca papier firma Munkedal AB. Grupa Trebruk otworzyła biura sprzedaży na terenie całej Europy i w 1993 roku zakupiła od państwa polskiego fabrykę papieru w Kostrzynie. Do tego czasu papiernia w Kotrzynie produkowała zarówno masę włóknistą, jak i produkty papiernicze.

Po przejęciu fabryki, działalność Trebruk AB została odpowiednio usprawniona i spółka zajęła się produkcją tylko papieru graficznego. Od momentu zakupu spółki Arctic Paper Kostrzyn S.A. uruchomiono szeroko zakrojony proces integracji, który stał się szczególnie ważny z chwilą zakupu przedsiębiorstwa Arctic Paper Mochenwangen GmbH.

Podstawowym celem jest teraz zapewnienie, aby wszystkie jednostki tworzące Grupę Arctic Paper S.A. działały jako jedna spółka. Począwszy od 1 stycznia 2003, Grupa występuje pod nową nazwą Arctic Paper.

Pod koniec 2008 roku firma nabyła papiernię w Mochenwangen w Niemczech. W 2010 roku wykonaliśmy kolejny krok i zgodnie z wcześniejszymi planami zakupiliśmy Arctic Paper Grycksbo.