ARCTIC PAPER PRZEDŁUŻA OKRES ZAPISÓW W WEZWANIU NA AKCJE ROTTNEROS DO 4 LUTEGO 2013

Arctic Paper S.A., jeden z wiodących w Europie producentów objętościowego papieru książkowego oraz wysokogatunkowego papieru graficznego, zdecydował o przedłużeniu, do 4 lutego 2013 roku, na tych samych warunkach, okresu zapisów w ramach wezwania na akcje szwedzkiej spółki Rottneros AB. Spółka nie planuje dalszego przedłużania wezwania. Do tej pory Arctic Paper objął 40,7% akcji Rottneros.

Łącznie, w całym okresie wezwania trwającego od dnia 22 listopada 2012 roku do dnia 2 stycznia 2013 roku włącznie, akcjonariusze Rottneros złożyli zapisy opiewające łącznie na 60.710.220 akcji Rottneros, co stanowi 39,8% wszystkich akcji Rottneros. Ekwiwalent pieniężny w zamian za akcje Rottneros został zaakceptowany przez akcjonariuszy Rottneros uprawnionych łącznie z 1.816.360, a zamiana akcji Rottneros na akcje Arctic Paper została zaakceptowana przez akcjonariuszy Rottneros uprawnionych łącznie z 58.893.860 akcji Rottneros. Dodatkowo Arctic Paper nabył poza wezwaniem łącznie 1.414.148 akcji w Rottneros, odpowiadających 0,9% procent akcji Rottneros. Spółka może kontynuować nabywanie akcji Rottneros poza wezwaniem, o ile tego rodzaju sporadyczne nabycia zostaną uznane za korzystne dla Spółki.

Arctic Paper, jako pierwsza polska spółka jest notowany zarówno na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak i na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie. Debiut Spółki na NASDAQ OMX w Sztokholmie miał miejsce 20 grudnia 2012 roku.

Rottneros to spółka z bardzo rozproszonym akcjonariatem, którego istotną część stanowią inwestorzy indywidualni. Staraliśmy się dotrzeć do wszystkich inwestorów, jednak w czasie świąt oraz Nowego Roku było to utrudnione. Dlatego też zdecydowaliśmy się na kolejne przedłużenie okresu obowiązywania wezwania, na tych samych warunkach, tym razem do 4 lutego 2013 roku. Jesteśmy obecnie największym akcjonariuszem Rottneros, docelowo chcielibyśmy osiągnąć pełną integrację obu spółek, dzięki którym będziemy w stanie zrealizować założone efekty synergii - powiedział Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper SA.

Dalszych informacji udziela:
Michał Jarczyński, Prezes ARCTIC PAPER S.A.
telefon: +48 61 62 62 007
email: michal.jarczynski@arcticpaper.com

poniedziałek, 7 sty, 2013