ARCTIC PAPER S.A. ZWIĘKSZA DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNĄ POPRZEZ OPTYMALIZACJĘ PROCESÓW ZARZĄDCZYCH

Rada Nadzorcza Arctic Paper S.A. powołała Pera Skoglunda na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Małgorzatę Majewską-Śliwę na stanowisko Członka Zarządu Arctic Paper.

Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła decyzję o utworzeniu Zespołu Zarządzającego. W jego skład, poza Prezesem Zarządu i Dyrektorem Finansowym, będą wchodzić osoby pełniące do tej pory obowiązki Członków Zarządu: Wolfgang Lübbert (jako Dyrektor ds. Marketingu i Strategii), Michał Sawka (jako Dyrektor Sprzedaży), Jacek Łoś (jako Dyrektor ds. Zakupów) oraz dyrektorzy zarządzający papierni: Michael Fejér (Arctic Paper Grycksbo), Göran Lindqvist (Arctic Paper Munkedals) i Henryk Derejczyk (Arctic Paper Kostrzyn).

Każda z ww. osób będzie również uprawniona do tytułu Wiceprezesa Wykonawczego Grupy Arctic Paper.

Obie zmiany wchodzą w życie z dniem 30 maja 2017 roku.

Pobierz Komunikat Prasowy

czwartek, 20 kwi, 2017