ARCTIC PAPER ZDECYDOWAŁ O KOLEJNYM PRZEDŁUŻENIU ZAPISÓW W WEZWANIU NA AKCJE ROTTNEROS DO 26 LUTEGO 2013

Arctic Paper S.A., jeden z wiodących w Europie producentów objętościowego papieru książkowego oraz wysokogatunkowego papieru graficznego, zdecydował o przedłużeniu, do 26 lutego 2013 roku, na tych samych warunkach, okresu zapisów w ramach wezwania na akcje szwedzkiej spółki Rottneros AB. Obecnie Arctic Paper kontroluje 51,6% akcji Rottneros.
W okresie od 3 stycznia 2013 roku do 4 lutego 2013 roku włącznie, oferta została zaakceptowana przez akcjonariuszy reprezentujących 11 516 198 akcji, co odpowiada 7,5% łącznej liczby akcji i głosów w Rottneros. Rozliczenie wezwania w odniesieniu do zapisów złożonych w tym okresie planowane jest na dzień 12 lutego 2013 roku.

Łącznie, w całym okresie wezwania trwającego od dnia 22 listopada 2012 roku do dnia 4 lutego 2013 roku włącznie, akcjonariusze Rottneros złożyli zapisy opiewające na 72 226 418 akcji Rottneros, co stanowi 47,3% wszystkich akcji Rottneros. Ekwiwalent pieniężny w zamian za akcje Rottneros został zaakceptowany przez akcjonariuszy Rottneros uprawnionych łącznie z 1 937 794 akcji, a zamiana akcji Rottneros na akcje Arctic Paper została zaakceptowana przez akcjonariuszy Rottneros uprawnionych łącznie z 70 288 624 akcji. Dodatkowo Spółka nabyła poza wezwaniem łącznie 6 498 266 akcji Rottneros, odpowiadających 4,3% procent akcji i głosów w spółce.

Zdecydowaliśmy się na kolejne przedłużenie wezwania, ponieważ chcemy dać możliwość akcjonariuszom Rottneros na podjęcie decyzji o odpowiedzi na naszą ofertę z uwagi na, że w ostatnich dniach ostatniego okresu wezwania znacząco zwiększyliśmy nasz udział w akcjonariacie spółki Rottneros i obecnie kontrolujemy 51,6% akcji tej spółki. Przedstawiliśmy, w naszym przekonaniu, bardzo dobrą ofertę, dzięki której obecni akcjonariusze spółki Rottneros będą mogli stać się akcjonariuszami większej, połączonej organizacji i tym samym uczestniczyć w budowie sukcesu obu spółek. Zależy nam na pełnej integracji obu podmiotów, dzięki której będziemy w stanie zrealizować założone efekty synergii – powiedział Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper SA.

Dalszych informacji udziela:
Michał Jarczyński, Prezes ARCTIC PAPER S.A.
telefon: +48 61 62 62 007
email: michal.jarczynski@arcticpaper.com

czwartek, 7 lut, 2013