Arctic Paper S.A. Q3 2019: Stabilne wyniki na wymagającym rynku

  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w III kwartale wyniosły 794,4 mln PLN (184,6 mln EUR1).
  • EBITDA w III kwartale osiągnęła poziom 71,5 mln PLN (16,6 mln EUR1).
  • EBIT w III kwartale wyniósł 50,6 mln PLN (11,8 mln EUR1).
  • Nowa umowa faktoringowa o wartości 30 mln PLN oraz przedłużenie kredytu odnawialnego o wartości 19,8 mln EUR i 20 mln PLN na dotychczasowych warunkach.
  • Lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych i poprawa rentowności w segmencie papieru.
  • Pozyskanie dofinasowania z NCBR w wysokości 16,4 mln PLN dla projektu innowacyjnegomającego na celu opracowanie nowych rodzajów papierów w papierni w Kostrzynie.

„Pomimo wymagających warunków rynkowych, umocniliśmy naszą pozycję rynkową w segmencie papieru”. – powiedział Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A. (List Prezesa Zarządu na str. 2)

Pobierz Komunikat Prasowy

poniedziałek, 18 lis, 2019