Arctic Paper S.A. Q2/H1, 2019: Bardzo dobre wyniki Grupy w II kwartale, rozwój oferty produktowej w segmencie papieru

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w II kwartale wyniosły 762,5 mln PLN (177,6 mln EUR1).
• EBITDA w II kwartale osiągnęła poziom 90,5 mln PLN (21,1 mln EUR1).
• EBIT w II kwartale wyniósł 69,9 mln PLN (16,3 mln EUR1), a zysk netto 47,7 mln PLN (11,1 mln EUR1).
• Sfinalizowanie inwestycji w Arctic Paper Kostrzyn w zwiększenie możliwości produkcyjnych i większą elastyczność maszyny papierniczej PM1, pozwala na rozszerzenie gamy oferowanych papierów graficznych i opakowaniowych.
• Program poprawy rentowności dla segmentu papieru przebiega zgodnie z planem, latem otwarte zostało w Kostrzynie centrum usług wspólnych.
• Sprzedaż gruntów papierni w Mochenwangen przyniosła jednorazowe przychody w wysokości 18 mln PLN.
• Rottneros AB osiągnął rekordowo wysoki poziom produkcji celulozy i odnotował 9-proc. wzrost zysku netto.

„Kontynuujemy wypracowywanie bardzo dobrych wyników na poziomie skonsolidowanym. Połączenie produkcji celulozy i papieru w ramach Grupy stabilizuje nasze wyniki, gdyż wahania w obu segmentach wzajemnie się równoważą.”
– powiedział Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A. (List Prezesa Zarządu na str. 2)

Pobierz Komunikat Prasowy

wtorek, 3 wrz, 2019